Snoeien en kappen voor nieuw parkeerterrein

Uithoorn – Ondanks De regenbuien en de storm Louis  werd er donderdag en vrijdag jl hard gewerkt met het snoeien en kappen van bomen en struiken. In mei start de gemeente met de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein en de Korte Boterdijk. Om te voorkomen dat vogels nesten gaan bouwen in de huidige bomen en struiken, is het nodig om voor het broedseizoen voorbereidingen te treffen. Dit betekent dat afgelopen  week de struiken zijn  gesnoeid en bomen zijn gekapt. De dagen daarvoor heeft ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot  het parkeerterrein en de zijkant van het gemeentehuis nog bekeken (een schouw gedaan).  

De conclusie van deze schouw luidt: “De bomen en struiken op het parkeerterrein achter het gemeentehuis en aan de zijkant van het gemeentehuis kunnen gekapt en gesnoeid worden. Zolang dit op een verantwoorde manier gebeurt.” 

Geen broedende nesten
Tijdens de schouw is geconstateerd dat er geen broedende en nestende vogels in het gebied aanwezig zijn. Over de egels staat in het rapport het volgende: “Egels kunnen verblijven in de marginaal geschikte ondergroei van klimop in enkele perken op het parkeerterrein en naast het gemeentehuis”. Dit betekent dat de ondergroei in deze perken niet ideaal is, maar dat het nog steeds mogelijk is dat er egels wonen. Daarom moeten de struiken in deze perken op 30 centimeter worden gesnoeid. Ook moeten deze perken tijdens de kap van de bomen zoveel mogelijk worden ontzien. Als dat gebeurt, verwacht het ecologisch onderzoeks- en adviesbureau dat de mogelijk aanwezige egels geen negatieve effecten van de werkzaamheden zullen ervaren. De resterende begroeiing kan na afloop van de winterrustperiode van de egels (begin november tot en met eind april) worden verwijderd.