Eerste paal voor uitbreiding Pijlstaartschool

Vinkeveen – Bij openbare basisschool De Pijlstaart is woensdag 24 mei de eerste officiële paal geslagen voor de uitbreiding. Aan het bestaande bijgebouw worden twee nieuwe lokalen gebouwd. De eerste paal werd geslagen onder toeziend oog van de leerlingen Rivka en Finn, directeur Tom Hooghuis en wethouder Cees van Uden (Onderwijs). De planning is dat de bouw van de nieuwe lokalen eind dit jaar is afgerond.  De bouw van de twee lokalen is onderdeel van een groter plan waarbij de school wordt uitgebreid en gerenoveerd. Al eerder dit jaar zijn in het hoofdgebouw twee lokalen vernieuwd en is een extra lokaal gecreëerd. De bouw van de twee nieuwe lokalen en het opknappen van twee bestaande lokalen van het bijgebouw vormen het volgende onderdeel van de uitbreiding en renovatie. De laatste fase bestaat uit de aanleg van een compleet nieuw klimaatsysteem in het schoolgebouw voor een optimaal leerklimaat en een gezonde leefomgeving voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Aantal leerlingen neemt al jaren toe

Wethouder Cees van Uden: “Het aantal leerlingen op de Pijlstaartschool neemt al jaren toe, de uitdaging om er voor te zorgen dat alle leerlingen les krijgen in goed klaslokaal ook. Verschillende oplossingen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Ik ben blij dat nu is begonnen met de bouw van deze nieuwe lokalen. Samen met de andere werkzaamheden zorgt dit er voor dat de Pijlstaartschool een aantrekkelijke plaats blijft voor kinderen om onderwijs te volgen. Ik ben ook heel tevreden over de wijze waarop we met de omgeving hebben samengewerkt en hoe we rekening hebben kunnen houden met de belangen van omwonenden.’’

Nieuwe inrichting en nieuw meubilair

Als de bouw van de lokalen aan het bijgebouw is afgerond en de bestaande twee lokalen zijn opgeknapt, worden de groepen 1 en 2 hierin ondergebracht. Het gaat in totaal om zo’n honderd leerlingen. Het gebouw krijgt een nieuwe inrichting, nieuw meubilair en nieuw ontwikkelingsmateriaal dat past bij de toekomstvisie van de school. Ook het schoolplein wordt onder handen genomen en het aangezicht van het Zwanenpark zal aanzienlijk verbeteren. In het hoofdgebouw krijgen alle groepen 3 tot en met 8 les. Tot de oplevering van de nieuwe lokalen maakt De Pijlstaart dankbaar gebruik van twee groepslokalen met nevenruimten in het gebouw van de verderop gelegen rooms katholieke basisschool Sint Jozef.  

Fotobijschrift: Wethouder Cees van Uden, Rivka uit groep 7, directeur Tom Hooghuis van de Pijlstaartschool en Finn uit groep 1/2A kijken hoe de eerste paal van de uitbreiding in de grond verdwijnt.