Eerste Centrum Weerbare Sierteelt in gebruik

Aalsmeer – Op de locatie van Royal FloraHolland in Aalsmeer is op 8 april het eerste Centrum Weerbare Sierteelt officieel in gebruik genomen. Met het centrum beogen de partners de operationele samenwerking zo goed mogelijk te faciliteren. Het centrum biedt werkplekken voor medewerkers van de samenwerkingspartners en faciliteiten voor overleg. Binnen de publiek private samenwerking ‘Weerbare Sierteeltsector’ werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. 

De sterke exportpositie van de Sierteelt heeft een keerzijde. De Sierteelt is kwetsbaar vanwege de efficiënte internationale logistiek. Michel van Schie, woordvoerder Royal FloraHolland: “We zijn blij met dit eerste centrum op een van onze locaties. De verwachting is dat intensiever  contact vanuit de ‘boots on the ground’ een impuls geeft aan een slagvaardige aanpak om ondermijning in de keten tegen te gaan. De intentie van de samenwerkingspartners is om ook op de exportlocaties van Royal FloraHolland in Naaldwijk en Rijnsburg vergelijkbare centra in te richten.”
 
Sierteelttafel Weerbare Sierteeltsector
Van medio 2019 tot aan december 2021 werd binnen het programma Weerbare Sierteeltsector, gefinancierd vanuit de ondermijningsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, reeds samengewerkt. Vanaf januari 2022 is het programma overgegaan in een structurele samenwerking. In deze sierteelttafel Weerbare Sierteeltsector zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie (Den Haag en eenheid Amsterdam), Openbaar Ministerie (Den Haag en Amsterdam), RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, Douane Schiphol, Belastingdienst en vanuit de private sector Royal FloraHolland.  
afbeelding