Drukbezochte inwoneravond over inrichting Oude Spoor

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen organiseerde op 14 mei een vervolggesprek over het Oude Spoor. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst werden denkrichtingen gepresenteerd voor de mogelijke inrichting van het Oude Spoor, gebaseerd op de opbrengst van eerdere participatiebijeenkomsten. Ondanks dat veel inwoners op voorhand tegen verandering op het traject waren, vonden er soms verhitte, maar vooral veel goede gesprekken plaats. De uitkomsten van de avond worden verwerkt in het voorstel dat na de zomer naar de raad gaat.

Uitgebreide participatie
Gezien het belang dat inwoners hechten aan het pad, heeft de gemeente meerdere participatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens het eerste gesprek op 12 februari is de nodige informatie opgehaald, net zoals tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Kansen en Kwaliteiten op 15 maart. Ook via andere wegen kwamen er veel ideeën en opmerkingen bij de gemeente. Alle inbreng is verwerkt in verschillende denkrichtingen voor de inrichting van het Oude Spoor.

Wethouder Anja Vijselaar waardeert het dat weer zoveel mensen naar de participatieavond kwamen. “Niet iedereen ziet het nut en de noodzaak van een fietsverbinding. Als college zijn wij het aan onze inwoners verplicht om het vizier op de toekomst te richten. In een groeiende gemeente horen veilige fietsverbindingen daarbij. Daarbij nemen we uiteraard alle feedback mee, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen.”

Gescheiden wandel- en fietspad
De vroegere spoorlijn is een ruig pad waar fietsen en wandelen is toegestaan. Door de huidige ondergrond maken vooral wandelaars er gebruik van. Het pad is slecht toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn of ouders met kinderwagens.

Onderzoek
Het college heeft in haar coalitie-akkoord afgesproken om onderzoek te doen naar een fietsverbinding tussen Wilnis en Mijdrecht, met een vrijliggend wandelpad. Met de bouw van de wijken Maricken I en II wordt het verkeer in de nabije toekomst drukker tussen de dorpen. De fietsverbinding over het industrieterrein is door het aantal afslagen en type verkeer niet optimaal veilig te krijgen. Door opties te ontwikkelen om het wandelen te scheiden van het fietsen op het Oude Spoor kunnen wandelen en de hond los laten lopen in de toekomst blijven bestaan.

Geen asfalt op het oude spoor
De gemeente vindt het belangrijk dat het pad zijn aantrekkelijkheid behoudt. Uitgangspunt daarbij is dat wandelen en fietsen van elkaar zijn gescheiden en er veel aandacht is voor het toevoegen van bomen en beplanting. Ook de nadrukkelijke wens om geen asfalt te gebruiken is meegenomen in de uitwerkingen.

Presentatie
De gemeente heeft presentatie van de denkrichtingen gepubliceerd op www.derondevenen.nl/oudespoor, met daarbij nog de mogelijkheid om digitaal te reageren. De uiteindelijke opbrengst van de participatie wordt vertaald in een ontwerp waarin alle belangen zoveel mogelijk terugkomen. Naar verwachting gaat het voorstel in september naar de gemeenteraad.

Op de foto: De bijeenkomst in de Willisstee op 14 mei 2024.  Foto aangeleverd.