Drukbezochte inloop over woningbouw Amstelhoek

De Ronde Venen – Op woensdag 5 juli organiseerde de ontwikkelaars samen met de gemeente een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen op het bedrijventerrein van De Engel in Amstelhoek. Tijdens deze sessie werden de plannen en het proces verder toegelicht. Voorafgaand werd samen met de klankbordgroep uitgebreid stilgestaan bij de aanpassingen van het plan. Tevens konden de bezoekers hun vragen stellen aan de aanwezige professionals.

Tijdens deze bijeenkomst kregen 150 à 200 bezoekers informatie over het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp. In totaal worden er circa 120 woningen gebouwd, met de verdeling 30% sociaal, 20% betaalbare woningen (onder 355.000 euro) en 50% op basis van prijzen op de markt. Wethouder Zevenhuizen was ook aanwezig bij de inloopavond.

Voor aanvang van de bijeenkomst kregen de leden van de klankbordgroep – die in een eerder stadium actief hadden meegedacht – te zien hoe hun input is meegenomen in het plan zoals het er nu ligt. De leden van de klankbordgroep zagen dat de ontwikkelaars en gemeente niet stil hadden gezeten en waren erg blij om te horen dat ontsluiting via de Ringdijk Eerste Bedijking (Pothuizen) loopt. Wel wordt er nog goed gekeken naar de kruising Mijdrechtse Zuwe en Piet Heinlaan. Deze is nu vrij onoverzichtelijk en met extra verkeer in de toekomst vraagt dit om aanpassingen. De gemeente gaat hierover graag met wijkcomité en omwonenden in gesprek.

De ontwikkelaars werken het plan de komende periode verder uit. Daarnaast staan in de tweede helft van dit jaar enkele belangrijke momenten op de planning. Zo wordt naar verwachting in oktober het ruimtelijk kader in gemeenteraad besproken en vastgesteld. Het uiteindelijke doel is om eind 2026/begin 2027 de woningen op te leveren.