Driewielerligfiets voor Amstel-Meer

Aalsmeer – De door de deelnemers aan Rondje Stelling en de RHF Bidon Challenge bij elkaar gefietste driewielerligfiets is onlangs door de bewoners van dag- en wooncentrum Amstel-Meer in gebruik genomen.

Het Aalsmeerse centrum van Stichting Ons Tweede Thuis biedt wonen en dagbesteding in een veilige en stimulerende omgeving aan mensen die intensieve tot zeer intensieve ondersteuning en verzorging nodig hebben. Zij kunnen in Aalsmeer rekenen op een groot aanbod aan activiteiten en 24 uurszorg en ondersteuning op een plek.

Bij Amstel-Meer zijn de cliënten erg blij met de aangepaste fiets, omdat dit uitnodigt tot bewegen en de leefwereld van deze cliënten vergroot. De fiets maakt tevens deel uit van het RHF Fietsnetwerk, een project van de Raisin Hope Foundation Nederland. Deze stichting zet zich in voor mensen met hersenletsel en wil haar doelgroep stimuleren meer te bewegen op de fiets. De RHF realiseert aangepaste fietsen en stelt deze gratis beschikbaar aan mensen met hersenletsel en andere beperkingen. De fietsen worden geplaatst bij organisaties en instellingen die werken met slachtoffers van hersenletsel, zodat de fietsen direct met regelmaat worden gebruikt. Ook andere mensen met een beperking kunnen de fietsen op afspraak gratis gebruiken.

De in RHF-groen uitgevoerde driewielerligfiets is in 2016 bij elkaar gefietst door de deelnemers van de toertocht Rondje Stelling en de RHF Bidon Challenge. Deze fietsevenementen vinden dit jaar plaats op zondag 3 september aanstaande op de locaties Fort aan de Drecht (Uithoorn), Wheelerplanet (Spaarnwoude) en Fort aan de Ham (Uitgeest). Zie voor meer informatie rondjestellling.nl en bidonchallenge.nl.