(Deurbel)camera’s schrikken inbrekers af

Amstelland – In de afgelopen maanden, met veel thuiswerkende mensen, zijn er veel minder inbraken gepleegd. De politie spreekt over tientallen procenten minder. Inbrekers willen namelijk niet het risico lopen betrapt te worden. Maar als we straks weer minder thuis hoeven te werken, hebben inbrekers misschien wel extra aandrang om op pad te gaan. De ervaring leert dat ze dan de goed beveiligde huizen overslaan. Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraken bij de politie, zegt hierover: “Als een inbreker een (deurbel)camera signaleert, zal hij eerder het hazenpad kiezen. Ze hebben een grote afschrikkende werking. Bij een onderzoek in Almere in 2018 waarbij in een bepaalde wijk, waar veel werd ingebroken, bijna 100 digitale deurbellen werden geplaats, nam het aantal woninginbraken sterk af”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft (46%) van de mensen die een inbraak hebben meegemaakt, om die reden een (deurbel)camera hebben geplaatst.

Gevoel van veiligheid in huis

Dit blijkt uit onderzoek van alweer de twaalfde Nationale Inbraakpreventie Weken. Coen Staal, voorzitter van deze stichting: “Vooral na een inbraak of poging tot inbraak­ grijpt men 2 tot 2,5 keer vaker naar dit hulpmiddel. Sloten worden vaak direct na een inbraak vervangen, en in bijna de helft van de gevallen plaatst men tegenwoordig ook gelijk een camera. Dat heeft alles te maken met het feit dat een inbraak grote gevolgen heeft voor het gevoel van veiligheid in je eigen huis. Een (deurbel)-camera bij de voordeur versterkt het veiligheidsgevoel.” Als men een camera plaatst, kiest men bij de voordeur het meest voor een deurbelcamera (50%), maar ook de beveiligingscamera is steeds vaker in beeld (39%), terwijl 1 op de 9 slachtoffers van een inbraak(poging) een dummy-camera plaatst ter afschrikking. Slechts een op de 11 achterdeuren heeft een beveiligingscamera.

Privacyregels voor camera’s

Het is niet verboden een camera voor de beveiliging van uw eigendom in te zetten. Wel zijn hier wat regels aan verbonden. Bijvoorbeeld: Wanneer de camera beelden opneemt, moet je kenbaar maken dat er camera’s hangen. Bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur. Door dat te doen, vergroot je ook de afschrikwekkende functie van het apparaat. Daarnaast mogen de opgeslagen beelden maximaal 28 dagen bewaard worden en mogen ze voor derden niet bereikbaar zijn. Zorg dus voor het aan­passen van de default-inlogcode (vaak 1111) naar een code die u alleen kent en die niet makkelijk te achter­halen is. U mag alleen opnamen maken met als doel persoonlijke eigendommen te beschermen en niet om de privacy van mensen, dieren of goederen te schenden. Maar als u bijvoorbeeld uw oprit in beeld wilt en daarbij een deel van de stoep in beeld krijgt, is dit toegestaan. Soms is dat namelijk onvermijdelijk

Registreer camera’s bij politie

‘Camera in Beeld’ is een beveiligde databank van de politie, waarin adressen staan van personen die hun beveiligingscamera hebben aangemeld. Zo kan de politie in geval van een misdrijf snel zien of er in de omgeving camera’s hangen. En uw hulp vragen om ook uw beelden te mogen inzien. Wie weet wordt de dader dan door uw beelden herkend. Heeft u een camera en wilt u zich aanmelden bij deze databank? Ga dan naar www.politie.nl/camera in beeld. Staal: “We raden iedereen sterk aan om dat te doen, want de beste misdaadbestrijding is het aanhouden van criminelen. Hiermee help je de politie enorm. Ook als je een dummy-camera hebt, vraagt de politie deze te registreren, dan weten ze ook bij wie ze niet hoeven aan te bellen voor het opvragen van beelden.”

Kijk voor meer informatie over onder andere inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.