Derk Boswijk kandidaat voor de Tweede Kamer

De Ronde Venen – Derk Boswijk, opgegroeid in Wilnis, is kandidaat voor de Tweede Kamer voor het CDA. Inmiddels woont hij met vrouw en twee dochters in Kockengen, hij wil zich inzetten voor mbo’ers en het MKB in De Ronde Venen. In de afgelopen jaren droeg hij er als Statenlid aan bij dat er een MKB-deal werd gesloten met regionale MKB-ers en het ministerie van economische zaken waardoor de Mijdrechtse MakeSpace en de Woerdense TechnoHUB tot stand zijn gekomen. 

Derk Boswijk startte 15 jaar geleden na zijn mbo-opleiding met werken en kent het belang van technische opleidingen vanuit de praktijk. “Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het vmbo en mbo zijn onmisbaar in deze tijd. Voor de opgave van de woningbouw en de energietransitie zijn duizenden vakmensen nodig,” aldus de CDA’er.

Hij wil naar Den Haag om zich in te zetten voor de mbo’ers en het lokale MKB.

Bouwen voor starters

Maar ook voor woningbouw wil de Boswijk zich inzetten. Het is crisis op de woningmarkt. Het roer moet drastisch om. Volkshuisvesting moet weer een belangrijke taak worden voor de Rijksoverheid. Het CDA wil 1 miljoen woningen bouwen in de komende 10 jaar. Minimaal 250.000 daarvan voor starters en jongeren. Een huis is immers om te wonen en niet om rijk van te worden. “Ik vind dat we huisjesmelkers moeten aanpakken, onder meer door een zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen,.” aldus de CDA’er.

Realistische energietransitie

De energietransitie is een van de grootste opgaven van deze tijd. “Ik vind dat we de polarisatie tussen drammers en ontkenners moeten doorbreken en onze schouders onder deze opgave moeten zetten,” zegt Boswijk hierover. Met een robuust beleid dat echt draagvlak heeft, effectief is en bijdraagt aan het verdienvermogen van ons land. Laten we beginnen met energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en energieopwekking via zon-op-dak. Kwetsbare landschappen moeten we ontzien en niet volzetten met zonnevelden en windmolenparken. Het CDA wil bijvoorbeeld ook investeren in kernenergie om een realistische energietransitie mogelijk te maken.

Afgelopen jaren heeft Derk zich ingezet voor De Ronde Venen als Statenlid. O.a. het internet in het buitengebied is door hem op de agenda gezet, daarmee is vaart gemaakt in Waverveen en het buitengebied in Wilnis. Daarnaast heeft hij zich ingezet om te zorgen dat de verbetering van de doorstroming op de N201 onder de aandacht blijft. En het geld voor het veilig maken van de op en afritten nog steeds beschikbaar is bij de provincie. Hij heeft door zijn activiteiten voor het MKB goede contacten met de Rondeveense ondernemers, kent hun zorgen en wensen, bijvoorbeeld voor een nieuw duurzaam bedrijventerrein langs de N201. Dit soort onderwerpen moeten in Den Haag beter op de kaart. De maakindustrie, made in Holland, in plaats van made in China, is een belangrijk thema voor Derk. Hij gaat graag voor De Ronde Venen aan de slag in Den Haag. Maar dan heeft hij wel uw stem nodig op 17 maart. Meer weten over de speerpunten van Derk? Kijk dan op www.cda.nl/Derk-Boswijk