Hoge plek Derk Boswijk op CDA-kandidatenlijst

Het CDA heeft met Derk Boswijk een hoge Utrechtse nieuwkomer op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Boswijk (31) zit sinds 2015 in de provinciale staten van Utrecht, waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter. Op de kandidatenlijst, die nog door de leden moet worden vastgesteld, heeft hij de 14e plaats gekregen. Een hoge plek voor de Kockenees die in Den Haag een lans wil breken voor MBO’ers en ondernemers.

CDA’er Derk Boswijk is reeds vijf jaar Statenlid in de provincie Utrecht en heeft in die periode een aantal klinkende resultaten bereikt. Als initiatiefnemer zetten hij de aanpak voor glasvezel in het buitengebied op de kaart. Ook is de ondernemer actief voor de verduurzaming van de samenleving met onder meer voorstellen over de aanplant van bomen en het initiëren van een pilot met zonnepanelen op water. Onder zijn lijsttrekkerschap veroverde het CDA in 2019 vijf zetels in de Provinciale Staten. Als onderhandelaar leverde Boswijk met Hanke Bruins Slot een verrassende vrouw als nieuwe gedeputeerde voor het CDA.

Nieuw perspectief

Boswijk heeft een missie voor zijn gang naar Den Haag: ‘We zien vandaag de dag dat grote groepen mensen in onze samenleving zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de huidige politiek. Ze plukken niet de vruchten van de economische vooruitgang of zien deze vooruitgang niet weggelegd voor hun kinderen. Populistische partijen bieden geen soelaas. Ik zie het als mijn opdracht om deze kloven te overbruggen en nieuw perspectief te geven. Dat zal ik niet doen met visies en vergezichten, maar met het concreet verbeteren van het beleid in ons land’.

Technisch onderwijs en maakindustrie

Een aantal concrete verbeteringen waar Boswijk zich voor wil inzetten zijn het verminderen van de woningnood, een realistische energietransitie en vooral ook het belang van het MBO, technisch onderwijs en de Nederlandse maakindustrie. Boswijk: ‘Het belang van een sterke Nederlandse maakindustrie is wel duidelijk geworden door de uitbraak van het coronavirus en onze afhankelijkheid van China. Daarbij is goed technisch onderwijs belangrijk voor de ondernemers. Ik wil dat onderwijs en werkplek beter op elkaar aansluiten en ook dat we onze vakmannen en -vrouwen weer meer gaan waarderen. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven, zoals de TechnoHub in Woerden, zijn onmisbaar’.

Ondernemer, bruggenbouw, vader

Van oorsprong is Derk ondernemer. Tijdens zijn MBO-opleiding Bouwkunde begon hij als minderjarige al met ondernemen. Een combinatie die weinig wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer waar 98% van de Kamerleden hoogopgeleid is en vooral werkzaam is geweest in de publieke sector. In de Provinciale politiek is het CDA van Boswijk bruggenbouwer in een coalitie met bijvoorbeeld GroenLinks, maar regelmatig ook optrekkend met VVD en FvD. Derk woont met zijn vrouw en twee dochters in Kockengen en is naast zijn werk en de politiek actief als Reserveofficier bij de Landmacht en doet verschillend vrijwilligerswerk.