VVD: Sirenes in De Ronde Venen moeten blijven 

De Ronde Venen – Iedere eerste maandag van de maand worden om 12.00 uur de sirenes getest, een herkenbaar geluid voor iedereen. De minister van Justitie en Veiligheid overweegt om deze sirenes te stoppen. VVD De Ronde Venen wil dat ze blijven. In de gemeente zijn er verschillende bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Deze stoffen worden ook vervoerd via de weg, het water en het spoor. Verder kunnen risico’s en dreigen zoals extreem weer en overstromingen ook in de Ronde Venen voorkomen. Dit geldt ook voor omliggende gemeenten. Door het laten afgaan van de sirenes kan er snel gewaarschuwd worden bij (dreigende) grote incidenten of rampen en daardoor levens redden, doordat iedereen het geluid herkent. 

Vervangt NL-Alert niet deze sirenes? 
Veel inwoners krijgen tegenwoordig een melding op hun telefoon van NL-Alert. Dit gebeurt ook op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur, net zoals de sirenes. VVD De Ronde Venen ziet alleen dat dit niet voldoende is. Zo laten eerdere netwerkstoringen zien dat alleen gebruik maken van NL-Alert nog niet kan. Bij zo’n storing zijn inwoners niet bereikbaar en komt een melding niet binnen. Ook zijn er steeds meer scholen met een verbod op telefoons. Zij ontvangen dan ook geen meldingen. Verder blijven de sirenes nog 96 uur werken als de stroom uitvalt, NL-Alert maar 2 tot 4 uur. 

Bart Richter, fractievoorzitter van de lokale VVD geeft aan: “Het is niet verstandig om nu een systeem te ontmantelen terwijl het vervangende systeem, namelijk meldingen via NL-Alert, nog niet iedereen bereikt”.  

Wat gaat nu gebeuren? 
In de gemeenteraad van 27 november kwam VVD De Ronde Venen met de oproep dat de sirenes moeten blijven. Deze oproep werd gesteund door de hele gemeenteraad. Ook burgemeester Maarten Divendal omarmde deze oproep. Aan Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht waar De Ronde Venen onder valt, is het verzoek gedaan bij de minister aan te dringen nog niet met de sirenes te stoppen. De veiligheidsregio heeft inmiddels laten weten het belang van de sirenes te onderschrijven en dit bij de minister aan te zullen geven. Op 15 december komen alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s en de minister bij elkaar in het zogenaamde Veiligheidsberaad, daar zal ook dit onderwerp aan de orde komen.