De Ronde Venen wil aan de slag met inwonerjury’s

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen wil aan de slag met inwonerjury’s, een nieuwe manier om inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten. Een inwonerjury bestaat uit een groep willekeurig geselecteerde inwoners die de raad adviseren bij belangrijke besluiten.

Na intern onderzoek naar participatie bij gemeentelijke projecten en een raadsbijeenkomst over participatie en democratie, ligt er dan nu een voorstel hoe de raad inwonerjury’s kan gaan inzetten. Met het voorstel om de Transitievisie Warmte als eerste onderwerp aan een inwonerjury voor te leggen.

Wethouder Kiki Hagen: “In de Ronde Venen kun je spreken van betrokken inwoners bij het politieke besluitvormingsproces. Zo is het opkomstpercentage bij de verkiezingen al jaar en dag hoger dan 60%. Aanvullend hierop brengt het college nu de inwonersjury. De gelote jury is ondersteunend aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan complexe vraagstukken voorleggen aan die inwoners die er in hun dagelijks leven veel mee te maken krijgen. Het geeft verschillende inzichten op ingewikkelde dossiers. De steeds wisselende samenstelling van deze jury’s zijn een verrijking. Democratische vernieuwing in De Ronde Venen!”

Advies

Op verzoek van de raad verdiept een inwonerjury zich in een specifiek onderwerp – al dan niet met behulp van experts. Ze gaan vervolgens met elkaar de dialoog aan (deliberatie) en komen met een zwaarwegend advies aan de raad.

Hagen vervolgt: “Ik denk dat de Transitievisie Warmte een goed onderwerp is voor een inwonerjury. Het is een complex onderwerp met grote impact voor alle inwoners van de gemeente De Ronde Venen. De wijze van invoeren van de transitie is een belangrijk besluit van de raad. En een advies van een goed geïnformeerde dwarsdoorsnede van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen kan de raad helpen dit lastige besluit te nemen. Maar het is uiteraard aan de raad of ze een inwonerjury hiervoor willen inzetten.”

De raad behandelt het voorstel aanpak Inwonerjury’s naar verwachting in de raadsvergadering van 2 juli. De commissiebehandeling vinden dan in juni plaats. Het voorstel is dan te vinden op de website van de gemeente (www.derondevenen.nl) bij de raadsagenda.

Fotobijschrift:

Wethouder Kiki Hagen: ”Democratische vernieuwing in De Ronde Venen”