Communicatie en IKC Triade: Beste vrienden!

Aalsmeer – De postbode heeft het druk op IKC Triade. De afgelopen week zijn er 328 brieven geschreven en verstuurd! Als startactiviteit van het thema ‘communicatie’ hebben alle kinderen een brief geschreven aan hun penvriend of -vriendin van de andere locatie. Direct een mooie kans om elkaar al wat beter te leren kennen! Over een klein jaar is IKC Triade – momenteel twee afzonderlijke basisscholen en een kinderdagverblijf- gevestigd in één gebouw aan de Dreef. De eerste banden worden nu dus al aangehaald. Bovendien sluit de activiteit mooi aan bij het thema ‘ vriendschap’ dat tijdens de Kinderboekenweek centraal staat. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten! 

Niet alleen de basisschoolleerlingen communiceren deze weken met elkaar. Ook de kinderen van Solidoe werken aan het thema ‘communicatie’. De oudste kinderen brengen een bezoek aan hun toekomstige kleuterklas en mogen de juf het hemd van het lijf vragen. 

De zaakvakken worden in ateliervorm gegeven. Tijdens de atelierlessen komen verschillende communicatiemiddelen aan bod. De kinderen doen op een onderzoekende en uitdagende manier kennis op over het thema, toegespitst op hun leeftijd en interesses.  Zo onderzoeken de kleuters bijvoorbeeld hoe dieren met elkaar praten.

In de groepen 3 en 4 ervaren de kinderen hoe je door middel van bewegen en dans met elkaar kunt communiceren. De leerlingen van de groepen 5 en 6 duiken de geschiedenis van de taal in en de oudsten uit groep 7 en 8 leren over de werking van het mobiele netwerk. Kortom: het worden weken waar nog lang over nagepraat zal worden!