Vergaderingen twee raadscommissies

Aalsmeer – Volgende week vergaderen twee raadscommissies. Op dinsdag 27 juni komt de commissie Ruimte bijeen en donderdag 29 juni de commissie Maatschappij en Bestuur. Het gaat om oordeelsvormende vergaderingen.

Op de agenda van de Commissie Ruimte het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026, het Bestemmingsplan Oosteindedriehoek, het Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West en de Zienswijze Vervoerregio Amsterdam Beleidskader Mobiliteit.

Nieuwe werkwijze ‘verbonden partijen’

In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 29 juni wordt de nieuwe werkwijze verbonden partijen besproken. De rekenkamer heeft in 2022 onderzoek gedaan naar verbonden partijen en regionale samenwerking. De conclusie was dat de raad van Aalsmeer door betere sturing meer grip kan krijgen en haar controlerende taak beter kan uitvoeren. De rekenkamer doet voorstellen hoe die betere sturing vorm kan krijgen. Daarnaast beveelt de rekenkamer aan dat de raad een prioritering moet geven aan de verschillende partijen, waarbij de Metropoolregio Amsterdam, het Amstelland-Meerlanden Overleg en de Vervoerregio Amsterdam een bijzonder hoge prioriteit krijgen vanwege hun grote belang voor Aalsmeer. In deze commissie worden daarnaast de jaarstukken en de eerste bestuursrapportage besproken.

Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis van Aalsmeer.

Bij de foto: Gemeentehuis Aalsmeer.