Commissies in vergadering in Raadhuis

Aalsmeer – Dinsdag 21 maart is de beeldvormende vergadering van de commissie Ruimte en op donderdag 23 maart vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn toegankelijk voor publiek. Aan bod komen onder andere het participatiebeleid fysieke leefomgeving, afhandeling vragen onderzoek verkeersontsluiting Westeinderhage, het bestemmingsplan Westeinderhage en een toelichting op de regionale veiligheidsrapportage 2022 en trendbeeld 2023 van de politie eenheid Amsterdam.

Participatiebeleid 

Participatie is een belangrijke pijler van de nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk 1 januari 2024 ingaat. Gemeenten moeten een participatiebeleid vaststellen waarin vorm wordt gegeven aan de lokale voorwaarden en eisen rondom participatie. Het is belangrijk voor inwoners en initiatiefnemers om hier inzicht in te hebben. De raad is al eerder betrokken geweest bij dit traject en wordt nu, via een presentatie, verder meegenomen.

Westeinderhage

Bij de eerdere bespreking heeft de commissie het college verzocht om een second opinion naar het verkeersonderzoek voor de ontsluiting van de te realiseren woonwijk Westeinderhage met 267 woningen. Voorafgaand aan de bespreking van het bestemmingsplan geven de opstellers van het verkeersonderzoek een korte toelichting en kunnen zij vragen vanuit de commissie beantwoorden. Ook wordt deze avond gesproken over het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan voor Westeinderhage 

Openbare orde en veiligheid

Donderdag 23 maart verzorgen de Politie Eenheid Amsterdam, het basisteam politie Aalsmeer en de hoofden openbare orde en veiligheid en handhaving openbare ruimte een presentatie aan de commissie Maatschappij en Bestuur. Het gaat om een toelichting op de regionale veiligheidsrapportage 2022 en het trendbeeld voor 2023. De commissieleden kunnen na de presentaties vragen stellen.

Inspreken?

Inspreken over één van de onderwerpen op de agenda is mogelijk. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdagochtend 12.00 via de mail: griffie@aalsmeer.nl of telefonisch: 06 34559828. Kijk voor informatie en de volledige agenda op de site van de gemeente: www.aalsmeer.nl.