Commissies in vergadering in raadhuis

Aalsmeer – Op woensdag 14 juni komen de fracties bijeen voor een beeldvormende vergadering van de commissie Ruimte in het raadhuis. Een ‘pittige’ agenda staat hen te wachten en best een lange avond. De aanvang is 20.00 uur en er wordt geschat dat even voor half twaalf de hamer voor sluiting klinkt. Na actieve informatie uit het college en mededelingen vanuit de fracties komt bestemmings-, exploitatie- en beeldkwaliteitsplan van de woonwijk in wording Oosteindedriehoek aan de orde. Het plan is om dit agrarische gebied tussen de Aalsmeerderweg en Legmeerdijk om te toveren tot een nieuwe woonwijk met maximaal 853 woningen en een Integraal Kindcentrum.

Deelplan Zwarteweg

Vervolgens wordt gesproken over bestemmings- en exploitatieplan Greenpark Aalsmeer, deelgebied 2 West, wordt een toelichting gegeven door de Vervoerregio Amsterdam over het beleidskader mobiliteit en vindt een eerste presentatie plaats van deelplan Zwarteweg (De Tuinen van Aalsmeer). Het college stelt voor hier circa 135 appartementen te bouwen in twee of drie blokken variërend van drie tot zes en acht bouwlagen. De woningen worden met name bestemd voor jongeren (starters) en ouderen. Aan de Westzijde gaan 20 twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd worden die aansluiten bij het woningtype langs de Hortensialaan. Het plan is een eerste kennismaking. Er wachten nog diverse procedures voordat daadwerkelijk de eerste paal de grond in gaat.

De bouwlocatie bij de Zwarteweg. Op de achtergrond de woningen aan de Hortensialaan.

Ook op de agenda: Herziening bestemmingsplan Royal Flora Holland Centrum, Oost en OLV, meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026, actualisering grondexploitaties 2023 en regionale samenwerking.

Maatschappij en Bestuur

De volgende dag, donderdag 15 juni, komt de commissie Maatschappij en Bestuur vanaf 20.00 uur ter vergadering bijeen in het raadhuis. Ook dit betreft een beeldvormende vergadering. Onder andere wordt deze avond een presentatie gegeven over jeugdhulp, komen de jaarstukken 2022 en de begroting voor 2024 aan de orde. Volgens planning is de vergadering rond half twaalf ten eind.

Publiek is beide avonden welkom om plaats te nemen op de publieke tribune in de raadzaal. De vergaderingen zijn openbaar.