Programmabegroting 2020 in commissie

Aalsmeer – Na de extra raadsvergadering op donderdag 17 november aanstaande van 19.30 tot 20.00 uur over de ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen gaat de commissie Maatschappij en Bestuur zich buigen over de programmabegroting voor 2020. Tijdens de presentatie van de begroting vorige week vertelde burgemeester Gido Oude Kotte dat de belastingen voor de inwoners niet omhoog gaan, wel is de eenmalige teruggave geschrapt. Een stuk hoger wordt de toeristenbelasting. Deze wordt in één keer gelijk gesteld met omliggende gemeenten.

Nieuwe projecten

Wethouder Robbert-Jan van Duijn wacht wat ruimtelijke ontwikkelingen betreft vier grote, nieuwe projecten. Hij stipte woningbouw in de Oosteinder Driehoek, Hoofdweg-Zuid en Westeinderhage in Kudelstaart aan en er zijn gesprekken in deze met Studio’s Aalsmeer. Schiphol blijft natuurlijk ook zijn volle aandacht houden. Zo heeft Aalsmeer onder andere haar eigen meetinstallaties aangeschaft.

Infrastructuur

De prioriteiten van wethouder Robert van Rijn betreft met name de infrastructuur. De Barendebrug in het Dorp komt mogelijk in 2020 al terug, er dient groot onderhoud gepleegd te worden aan de Machineweg, de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg krijgt een aanvang en het behouden van de begraafplaats is een belangrijk streven. Net als een goede balans vinden en maken tussen economie, toerisme en recreatie, een voller Greenpark in gang houden en uitvoering geven aan de mobiliteitsagenda en de woonagenda. De eigen woningmarkt beschermen en passende huisvesting voor alle inwoners zijn in deze speerpunten.

Aanpak eenzaamheid

Wethouder Wilma Alink heeft openbaar groen en water, duurzaamheid, cultuur en het sociale domein in haar portefeuille. Groen blijft een belangrijk item, de achterstand is nog niet weggewerkt, met SLS-gelden gaat het Machinepark ontwikkeld worden, maar evenzo en misschien wel meer heeft Alink oog voor zorg en welzijn. Er is een maatschappelijke agenda in ontwikkeling en er ligt een taak, voor de gemeente en alle inwoners, om de eenzaamheid aan te pakken. Vrijwilligers blijven het cement van de samenleving en ook zij zullen door het huidige college zeker niet in de steek gelaten worden.

Prijskaartje

Aan alle projecten, agenda’s en initiatieven hangt natuurlijk een prijskaartje en hoewel de begroting sluitend is, zullen er zeker van de fracties nog extra of andere wensen zijn qua besteding van de beschikbare budgetten. De vergadering donderdag 17 oktober begint om 20.00 uur, wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de openbare raadsvergadering van donderdag 7 november.

Foto: Greenpark Aalsmeer. Er zijn nog diverse lege plekken in te vullen…