College wil bestaande verkeersstructuur Vinkeveen handhaven

Vinkeveen – Het college stelt de gemeenteraad voor de bestaande verkeersstructuur in Vinkeveen op dit moment niet te veranderen. Oplossingen om het verkeer beter over het dorp te spreiden krijgen onvoldoende steun van inwoners en ondernemers. Het college hecht veel waarde aan draagvlak voor aanpassingen en stelt de gemeenteraad daarom voor ‘op basis van de huidige inzichten’ de verkeerssituatie niet te wijzigen. Het voorstel wordt waarschijnlijk 15 december in de gemeenteraad behandeld. De afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden bekeken om de verkeerssituatie in Vinkeveen te verbeteren. Al eerder viel het idee af voor de aanleg van een nieuwe randweg over de dijk langs de Ringvaart evenals het plan voor een nieuwe aansluiting op de N201 via een westelijke randweg door Marickenland. Twee andere mogelijke oplossingen zijn de afgelopen weken voorgelegd aan inwoners en ondernemers met het verzoek daarop te reageren. Het gaat om het aanpassen van bestaande wegen of de aanleg van een nieuwe weg ter hoogte van de Julianalaan in combinatie met de invoering van éénrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg. Uit de reacties blijkt dat geen van de varianten een duidelijke voorkeur heeft.

Veel waarde aan draagvlak

Het college komt tot de conclusie dat het alles overziend en op basis van de huidige inzichten op dit moment de bestaande verkeersstructuur wil handhaven. Wethouder Alberta Schuurs (Verkeer): ”Als college hechten we veel waarde aan draagvlak voor een oplossing en nemen we de reactie uit Vinkeveen zeer serieus. Op basis van de reacties kunnen we op dit moment dan ook niet anders concluderen dan dat de enige keuze is geen van de varianten verder uit te werken en de bestaande verkeersstructuur te handhaven. Eind oktober zijn inwoners via de lokale kranten en social media opgeroepen hun mening te geven over de varianten om de bestaande wegen aan te passen of een nieuwe weg aan te leggen ter hoogte van de Julianalaan. Circa 275 inwoners hebben dat gedaan. Hen werd gevraagd een voorkeur uit te spreken en aan te geven welke voor- en nadelen zij zien en welke aandachtspunten er leven. Uit de reacties blijkt dat beide varianten nagenoeg gelijk scoren. Ook is er een aanzienlijk aantal mensen dat geen voorkeur aangeeft”.

Dorpsvisie Vinkeveen

Het niet aanpassen van de verkeersstructuur betekent dat de Dorpsvisie Vinkeveen niet kan worden uitgevoerd. Belangrijke punten uit de Dorpsvisie zijn het verbeteren van de relatie tussen de Plassen en het dorp en de bouw van circa 250 tot 300 woningen, waarvan 30 % sociale sector. Als de verkeersstructuur niet wordt aangepast is de bouw van woningen in Vinkeveen nog maar beperkt mogelijk. De gemeenteraad spreekt waarschijnlijk in haar vergadering van 15 december over het voorstel. Daaraan voorafgaand wordt het in de commissie besproken. De agenda’s voor de vergadering zijn te bekijken via www.derondevenen.nl