Collecteren voor de club en Jantje Beton

Regio – In Noord-Holland is nog zat ruimte voor jeugdorganisaties om mee te doen aan de Jantje Beton Collecte volgend jaar. Collecterende clubs mogen de helft van hun opbrengst houden om aan hun jeugdactiviteiten te besteden en dat kan goed van pas komen in tijden van teruglopende subsidies. Met de andere 50% start en steunt Jantje Beton projecten in Nederland voor kinderen die nauwelijks buitenspeelmogelijkheden hebben. Elk jaar collecteren 45.000 collectanten van zo’n 1600 Scoutinggroepen, sportclubs, speeltuinen, kindervakantieorganisaties en andere culturele en kerkelijke groepen die zich inzetten voor de jeugd tijdens de Jantje Beton Collecte. De eerstvolgende collecteweek vindt plaats van 9 tot en met 14 maart 2015. Geïnteresseerde jeugdclubs kunnen zich aanmelden via www.jantjebeton.nl/collecte. Collecteren voor Jantje Beton levert gedeeld geluk op: de ene helft van de collecteopbrengst mogen de verenigingen besteden aan hun eigen buitenspeelactiviteiten, de andere helft besteedt Jantje Beton aan landelijke projecten. Deelname is gratis en Jantje Beton verzorgt alle collectematerialen en de promotie. In een tijd waarin 80% van de kinderen niet voldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar spelen en bewegen gaan. Fietsen, zelfverzonnen spelletjes doen, klauteren en hutten bouwen zijn favoriet. Een leven zonder vrij buitenspelen is ondenkbaar voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Toch speelt een vijfde minder vaak buiten dan hij zou willen en speelt 22 procent helemaal niet of slechts een keer per week buiten! Buitenspelen begint voor een kind op het moment dat de deur opengaat. Helaas kan dit lang niet overal. Langsrazende auto’s, hondenpoep op de veldjes of het gebrek aan speelruimte maken dat kinderen, met name in steden, worden beperkt in hun mogelijkheden. Jantje Beton komt op voor het recht van kinderen in Nederland om buiten te kunnen spelen in hun eigen buurt. Hier is geld voor nodig: dit wordt onder andere opgehaald met de jaarlijkse collecte.