Collecte Jantje Beton: 50% voor eigen clubkas

Amstelland – Vanaf nu kunnen clubs en verenigingen zich weer aanmelden voor de Jantje Beton Collecte. Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 maart gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor de eigen clubkas en voor projecten van Jantje Beton. Vijftig procent van de opbrengst is voor de eigen club en vijftig procent is voor Jantje Beton.

De opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. Met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare speelposities. Niet alleen Scoutinggroepen, sport- en jeugdclubs kunnen deelnemen aan de collecte; ook speeltuinen en maatschappelijke organisaties, zoals buurtcentra, jongerenwerk en kinderboerderijen kunnen meedoen. Kijk voor meer informatie, tips en aanmelden voor de collecte op jantjebeton.nl/collecte

Belangrijk

De financiële gevolgen van het coronavirus zijn voor veel jeugd- en jongerenorganisaties groot. Terwijl buitenspelen en ravotten met andere kinderen bij een club of een plek in de buurt juist enorm belangrijk is. Via de Jantje Beton Collecte kunnen organisaties geld ophalen voor bijvoorbeeld de aanschaf van speelmaterialen. 

Scouting Nederland en Jantje Beton hebben hiernaast een fonds opgericht om Scoutinggroepen een extra financiële steun in de rug te bieden. Hiermee wordt het voor de ruim 1.000 Scoutinggroepen in Nederland mogelijk om hun clubgebouw en/of buitenruimte toekomstbestendig te maken. Op deze manier werken beide jeugdorganisaties samen aan meer en betere speelruimte voor kinderen en jongeren.

Veilig collecteren

Collecteren gebeurt altijd op een veilige en vertrouwde manier en dat is juist nu extra belangrijk. Huis-aan-huis op 1,5 meter afstand met de bekende collectebus en de iDEAL QR-code. Of gewoon thuis vanaf de bank met een persoonlijke online collectebus.