Circa 60.000 euro aan schade door storm

Aalsmeer – Op donderdag 18 januari 2018 trok een hevige storm over de gemeente. De afgelopen jaren is in het onderhoud van de bomen een flinke inhaalslag gedaan in Aalsmeer. Hierdoor is de stormschade gelukkig relatief beperkt gebleven.

Helaas zijn schades bij dergelijke stormen, zoals ook is gebleken bij andere gemeentes, niet te voorkomen. Het resultaat van de storm is dat circa 50 bomen zijn omgewaaid of dusdanig beschadigd waren dat deze moesten worden gekapt.

Daarnaast moesten er veel takken worden verwijderd die gevaar opleverden en is er dood hout uit de straten en plantsoenen verwijderd.
De extra inzet, die hierop is gepleegd, resulteert naar verwachting op een overschrijding van € 60.000,- op het budget van schades aan de openbare ruimte van de gemeente.