CDA-er Coos Brouwer: “Stel stoplichten in De Hoef beter af!”  

De Ronde Venen – Coos Brouwer heeft  namens zijn fractie het CDA schriftelijk vragen  gesteld over de verkeerssituatie in De Hoef, bij de spoorbrug.  De weg Oude Spoorbaan staat over een grote lengte vol met auto’s  die daar wachten voor het rode verkeerslicht op de kruising bij de brug over de Kromme Mijdrecht. Deze ongewenste situatie doet zich al maanden iedere dag voor en hierdoor ontstaan gevaarlijke, dan wel onveilige verkeerssituaties, onder andere veroorzaakt door automobilisten die na lang wachten de file willen verlaten of gaan keren om de lange wachttijd te alsnog te vermijden. Ook invoegen vanaf de Oosterlandweg, richting De Hoef wordt bemoeilijkt.

Zo nu en dan staat de file gewoon vanaf de richting Amstelhoek. Het schijnt dat er in het verleden is al eens is gekeken naar een betere afstelling van de verkeerslichten bij de brug in De Hoef, maar gezien de huidige situatie, is het blijkbaar bij alleen kijken gebleven. Deze verkeerslichten  werken allesbehalve optimaal, zeker tijdens de spits.

Coos heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het (nieuwe) college: “Deelt u de mening dat de situatie zoals die zich nu voordoet (zie foto en indachtig de bovenstaande constatering) allesbehalve optimaal is? Wanneer is er voor het laatst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verkeerslichten op de op Oude Spoorlaan zo optimaal mogelijk af te stemmen en de doorstroming van al het verkeer te verbeteren? Tot welke verbetering(en) leidde dat? Wat gaat u (laten) doen om de afstelling van de verkeerslichten zodanig aanpassen dat de doorstroming van het verkeer beter gereguleerd wordt?” Coos is benieuwd wanneer er antwoord komt en hoelang het duurt dat er iets gedaan wordt, als er überhaupt iets gedaan wordt.