Amicitia zingt koralen Johannes Passion

Regio – Op Palmzondag 24 maart zingt Amicitia, o.l.v. dirigent Toon de Graaf en Eric Jan Joosse op piano, tijdens de cantatedienst, in De Schutse, De Merodelaan 1 te Uithoorn, de koralen en het slotkoor uit de Johannes Passion van Bach. De dienst begint om 16.30 uur.

De lijdensgeschiedenis uit het Johannes evangelie zal worden gelezen en afgewisseld met de koralen en het slotkoor. Er wordt een korte overdenking gehouden en uiteraard is er samenzang. Deze dienst, in samenwerking met Ds. Joep Dubbink, biedt een mooie gelegenheid om tot rust te komen en te genieten van Bachs meesterwerk. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te vieren.

Bach en lijdenstijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast de Mattheüs Passion, waarin de lijdende mensheid wordt bezongen, klinkt steeds vaker de Johannes Passion met de triomferende Christus. Niet ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’, maar ‘Ich will dich preisen ewiglich’.

Op 4 april 2025 wordt door Amicitia, orkest en solisten, de volledige Johannes Passion uitgevoerd in de R.K.-kerk Johannes de Doper te Mijdrecht/Wilnis.
Informatie is eveneens te vinden op www.amicitia-uithoorn.nl.