Buurtbemiddeling: buren met elkaar verbinden

Amstelland – In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties in Nederland, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Maar liefst bij een kwart van de meldingen was er sprake van complexe problemen, een stijging van ruim 10%. “Daarbij kwamen kwetsbare mensen vaak in beeld. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan”, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV. “In een steeds complexere maatschappij waarin zelfredzaamheid belangrijk is, zien Buurtbemiddelingsorganisaties een grotere groep die moeite heeft om mee te komen. Ze krijgen meer problemen en minder begeleiding om ze op te lossen”, zegt Herder. “Meer begeleiding is ook nodig voor een goede samenhang in de buurt. Wijkgericht werken stimuleert inwoners om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Als je je buren kent, is het makkelijker om met eventuele overlast om te gaan. Bij buurtbemiddeling zien we al 27 jaar dat meer kennis over de ander leidt tot begrip en respect voor elkaar. Waar voorheen overlast werd ervaren, zie je tijdens een bemiddelingsgesprek dat mensen elkaar beter gaan begrijpen.”

Geluidsoverlast en pesten

De top drie van klachten bestond, net als voorgaande jaren, uit geluidsoverlast, pesten/verstoorde relatie met de buren en tuin/buitenproblemen, zoals onenigheid over een schutting, overhangende takken, blaffende honden en rookoverlast door een barbecue.

Onbetaald, maar onbetaalbaar

Meer dan 3.200 bemiddelaars zetten zich vrijwillig in om burenruzies te helpen oplossen. Deze inzet is onbetaald, maar onbetaalbaar en succesvol: 70% van de behandelde zaken werd positief afgesloten door de goed getrainde vrijwilligers en de medewerkers. Herder: “De bemiddelaars verbinden buren met elkaar, daar ligt voor een groot deel de oplossing om burenoverlast niet onnodig te laten escaleren.”Contact opnemen voor aanmelding of advies kan via: www.beterburen.nl, per mail: info@beterburen.nl of bel: 085-9022810.