BRS: “Eindelijk beweging in dossier Schiphol”

Amstelland – De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) waardeert het dat er eindelijk beweging in het dossier toekomst Schiphol komt. “We zien dat de minister het standpunt van de BRS heeft overgenomen dat de kwaliteit van de leefomgeving centraal wordt gesteld. Dat is van groot belang”, aldus gedeputeerde Jeroen Olthof. “Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voor ons voorop.”

De BRS pleit voor een goede balans tussen duurzame connectiviteit en een gezonde leefomgeving. Schiphol draagt als multimodaal knooppunt en haar bestemmingennetwerk bij aan de internationale verbondenheid van Nederland en is een drager van veel werkgelegenheid in deze regio. Daar staat tegenover dat de impact van Schiphol via geluidsbelasting, CO2, stikstofuitstoot en (ultra)fijnstof groot is. 

De BRS is daarom blij met deze stap. “Het lijkt er op dat de luchtvaart geen voorrangspositie meer heeft. De luchtvaartsector wordt daarmee een gewone sector, die net als alle andere sectoren mee wordt gewogen bij de integrale afweging van de verschillende belangen en opgaven in de Schipholregio. We gaan er van uit dat met dit besluit een aantal zaken fundamenteel verbetert en dat er helderheid komt over de maximale geluidsbelasting (minder hinder). En we volgen nauwgezet hoe deze stap voor de omgeving uitwerkt”, aldus Olthof.

De Bestuurlijke Regie Schiphol, BRS, is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. De gedeputeerde Luchtvaart van Noord-Holland is voorzitter. Het doel van de BRS is om de belangen van de regio te behartigen als het gaat om de ontwikkeling van de luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. Zie hier voor meer informatie over de  BRS.