Fietsonderdoorgang bij Aalsmeerderbrug

Aalsmeer – De werkzaamheden aan de kruising van de Fokkerweg met de N196 zijn afgelopen maandag 24 augustus gestart. De kruising gaat opnieuw ingericht worden, er komt een nieuwe bushalte, de bestaande fietstunnel wordt verlengt en de fietspadenstructuur verbetert.

Bij de Aalsmeerderbrug wordt een fietsonderdoorgang gemaakt. De eerste palen hiervoor zijn geslagen. Als een en ander volgens planning verloopt wordt deze doorgang in december in gebruik genomen. Tijdens de bouw van de fietsonderdoorgang zijn er alleen beperkingen en stremmingen voor het scheepvaartverkeer. Zo moet het scheepvaartverkeer rekening houden met langzamere vaarsnelheden bij het passeren van de werkzaamheden.

Van 14 tot en met 28 september en van 3 tot en met 13 november is er een aantal stremmingen voor de scheepvaart bij de Aalsmeerderbrug. Het oponthoud in september is minimaal twee keer, duurt maximaal een uur en is nodig als de ponton met de funderingsmachine de Aalsmeerderbrug passeert. Dit moet met beleid gebeuren en daarvoor is wat tijd nodig.

In november is de doorvaart zes dagen gestremd in verband met de werkzaamheden. Tijdens deze stremmingen worden de verschillende delen van de fietsonderdoorgang gemonteerd. Voor het autoverkeer zijn er tijdens de aanleg van de fietsonderdoorgang geen stremmingen.

Kijk voor meer informatie op www.hovasz.nl of volg de facebookpagina Hovasz.

Foto: Jan Ran