Bloemen inspiratie voor 5e project Kunstkast

Aalsmeer – Voor het kunstproject ‘de ge schie de nis ligt er on der’ van Kunstkast Aalsmeer en Femke Kempkes wordt er op zoek gegaan naar wat er speelt en leeft in de buurten langs de Burgemeester Kasteleinweg. Tijdens verschillende bijeenkomsten (projecten) worden buurtbewoners uitgenodigd, bevraagd of mee op pad genomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt door kunstenaars materiaal verzameld voor hun ontwerpen voor de Kunstkast in de betreffende wijk, allen gelegen aan de Burgemeester Kasteleinweg. Zo zal een lijn van verhalen door Aalsmeer gaan lopen, opgetekend en ontworpen door kunstenaars geïnspireerd op verhalen en inbreng van bewoners.

Planten, muziek en feesten

Zo heeft kunstenaar Karin Borgman een plantenruilbeurs georganiseerd op de plek waar vroeger de kwekerij van haar vader stond en nu een nieuwbouwwijk. Grafitti kunstenaar Sander Bosman heeft in Club N201 een meeting gehad met buurtbewoners om verhalen en foto’s uit te wisselen over de muziek- en feestgeschiedenis van de plek langs de Zwarteweg. De Kunstploeg is op zoek gegaan naar dromen samen met bewoners van Zuydveste, leerlingen van Yuverta en cliënten van Ons Tweede Thuis. Kunstenaar Stephanie Rhode gaat werken met bewoners van het zorgcentrum en nu is het project met de kruising Ophelialaan aan de beurt. 

Ophelialaan

Voor het vijfde project van Kunstkast voor Aalsmeer laat kunstenaar Machteld Aardse zich inspireren door de bloemen die groeien in de straten rondom de Ophelialaan. Ze wil een plattegrond maken  van de wijken rondom de Ophelialaan, een kaart gebaseerd op de bloemen die er bloeien. De relatie mens, bloem en buurt wil kunstenaar Machteld Aardse samen met bewoners zichtbaar maken en betekenis geven. Elke bloem heeft een betekenis. Machteld roept bewoners uit de straten met bloemen namen (Freesialaan, Geraniumstraat, Primulastraat, etc.) op om één bloem uit hun buurt te plukken (alleen als er genoeg staan) of te kopen en zo mogelijk te drogen.

Op zaterdag 13 mei organiseert zij een bijeenkomst in de Ophelialaan waar de bewoners hun bloem kunnen komen brengen en plaatsen op de kaart van de buurt. Machteld is benieuwd naar de betekenis van de bloem voor de bewoner. Er is voor iedereen uit de buurt die een bloem komt brengen thee en lekkers, jong en oud; iedereen kan mee doen! Het verzamelde materiaal wordt door Machteld gebruikt voor haar ontwerp voor de kunstkast op de kruising Ophelialaan en de Burgemeester Kasteleinweg. Voor vragen of meer informatie kan een mail gestuurd worden naar: kunstkast@hotmail.com