Blijven de volkstuintjes nu wel of niet?

Mijdrecht – Dat is nog steeds de grote vraag. Al weken wordt er in diverse media overgeschreven maar duidelijkheid is er nog steeds niet. Donderdag jl. deed één van de huurders van deze volkstuintjes tijdens de raadsvergadering haar verhaal: “Huurders van het tuincomplex aan de N201 zijn onverwachts in een lastige en heel vervelende situatie belandt. Ik ben één van die huurders. Wij waren ons er van bewust dat er veranderingen op komst waren: de aanleg van de nieuwe weg die voor een klein deel over de tuinen gaat lopen, en de eigenaar de heer Winkel van wie wij huurden zou een keer stoppen, maar omdat hij in gesprek was met de gemeente over de verkoop van zijn grond, maakten wij ons weinig zorgen. Ook de plannen van de gemeente om het gebied als bedrijfsterrein te ontwikkelen zou voor ons de eerste  jaren zeker geen consequenties hebben. Hoe anders kan het lopen. Eind mei kwamen er geruchten dat de tuinen waren verkocht. Als dat zo was zou de eigenaar ons toch informeren? Die informatie bleef uit.

Wij raadpleegden het kadaster. Daar stond het genoteerd: verkoopovereenkomst met RWS Real Estate bv, oftewel Raakontwikkeling, gevestigd in de Watertoren in Mijdrecht. Wat betekende dit voor ons? Een aantal tuinders heeft toen zelf het initiatief genomen om zoveel mogelijk mede-tuinders te informeren dat de grond niet aan de gemeente was verkocht, maar aan een projectontwikkelaar. En uiteraard zochten wij contact met de nieuwe eigenaar. Deze deelde ons per mail mee vooral geen kosten meer te maken omdat het waarschijnlijk op 31 december dit jaar voor ons afgelopen zou zijn. Dat overviel iedereen en kwam hard aan.

Wij vroegen Raakontwikkeling om een gesprek, dat kon pas weer na de vakantie plaatsvinden. Op 1 september vond het gesprek plaats en onze insteek om in ieder geval de eind datum van 31 december van tafel te krijgen was niet bespreekbaar. Sterker, we kregen de mededeling voor 31 oktober de tuinen te ontruimen omdat Raakontwikkeling anders een hoger percentage overdrachtsbelasting moest betalen.

De projectontwikkelaar bood ons wel over te gaan naar een stukje grond aan de Korenmolenweg in Wilnis. Dat was aanzienlijk kleiner dus geen plek voor alle tuinen. Er waren zorgen over verontreinigde grond en bovendien bleek dat de bestemming die op die locatie rust totaal niet geschikt is voor een moestuincomplex.

De gang van zaken veroorzaakt veel onrust, ergernis en verdriet op de tuinen. Eigenaar Winkel beslist zelf over zijn bezit en aan wie hij het verkoopt, daar hebben wij geen enkel probleem mee. Maar de manier waarop met de huurders wordt omgegaan is ronduit onfatsoenlijk en onacceptabel. Er wordt ons geen tijd gegund om af te bouwen en aan een alternatief te werken. Een flink aantal mensen heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen de opzegging van de huur.

Onlangs is er een goed gesprek geweest met de wethouder Anja Vijselaar en een ambtenaar. In dat gesprek vroegen wij ook of de gemeente iets voor ons kon betekenen. Er is toen wel contact met Raakontwikkeling opgenomen als een soort bemiddelingspoging, echter zonder succes. Verder kon de gemeente niets voor ons doen omdat zij geen partij en niet verantwoordelijk waren voor de ontstane situatie, zo werd gezegd.

Dat is dus niet helemaal waar. Want de reden waarom Raakontwikkeling de grond heeft gekocht is niet omdat zij aardappelen willen gaan telen maar vanwege de plannen van de gemeente om daar een bedrijfsterrein te ontwikkelen. Dat is de aanleiding. De gemeente is dus wel degelijk  deels verantwoordelijk en daarom vragen wij u met klem  om met ons te zoeken naar een nieuwe locatie. We passen prima bij natuur, zijn goed voor het klimaat en de biodiversiteit. En we willen het graag ook breder trekken als dat kan met bv. een stuk tuin voor de voedselbank of een deel educatie voor de basisscholen zodat kinderen weten waar hun eten vandaan komt. Er wordt steeds meer in de hoogte gebouwd om zoveel mogelijk woonruimte te realiseren, dus steeds meer mensen zijn verstoken van een stukje tuin. Tuinieren is goed voor het welzijn van de mens, zo is bewezen.

Wij vragen de Raad en het College, alstublieft, werk en denk met ons mee over een nieuwe locatie. Er zijn huurders op ons complex die nu al voor de tweede keer binnen korte tijd van hun tuin worden gejaagd omdat wij van particulieren huren. Het is echt tijd voor een mooi gemeentelijk moestuincomplex”. 

Mooi dat ze hun verhaal mochten doen, maar omdat het geen agenda punt was deze avond, mocht er geen discussie over gevoerd worden. Dus nog steeds geen duidelijkheid voor de huurders. Hoewel… de nieuwe eigenaar heeft een oplossing en legt uit het hoe en waarom:

“Familie Winkel verhuurt al jaren volkstuintjes op het terrein achter hun woning aan de Provincialeweg. In verband met hun pensioen zochten ze naar een geschikt moment om te stoppen met de volkstuin. Dit moment diende zich aan op het moment dat het tracé van de N201 werd vastgesteld. Daarmee kwam vast te staan dat dat nieuwe weg over hun terrein zou gaan lopen. 

Het terrein is begin van dit jaar gekocht door Raak Ontwikkeling, een lokale projectontwikkelaar bekend van de Kompastoren, die er bedrijventerrein wil maken. Raak heeft vervolgens de huur van de volkstuinen opgezegd om het terrein leeg te krijgen. Alle huurders is gevraagd uiterlijk 31 december de volkstuin te verlaten.

Het plan voor bedrijventerrein komt niet uit de lucht vallen. De gemeente wil langs de nieuwe N201 nieuw bedrijventerrein maken en heeft de meeste grond hiervoor reeds aangekocht. Ook bij Winkel en hun buren is de gemeente langs geweest om grond te kopen. Familie Winkel koos er echter voor om de grond te verkopen aan Raak.

Raak was al jaren geïnteresseerd in de grond vanwege de toekomstige bouwmogelijkheid. Raak zegt zich te richten op bedrijven uit Mijdrecht. Er lopen gesprekken met diverse lokale bedrijven die zitten te springen om meer ruimte. Als deze bedrijven geen geschikte plek in Mijdrecht vinden, bestaat het risico dat deze bedrijven verhuizen, bijvoorbeeld naar Amstelveen. Dat is niet goed voor de werkgelegenheid in de gemeente. Daarom wil Raak niet langer wachten en zo spoedig mogelijk starten met bouwen op het volkstuinterrein. De plannen zijn al gepresenteerd aan de gemeente. Het wachten is nu op een ruimtelijke visie die de gemeente opstelt voor dit gebied en die eind van dit jaar af is.

Voor de tuinders betekent dit het einde van hun tuintje. Veel van hen voelen zich overvallen door de opzegging. Ze wisten wel dat er grote veranderingen op stapel stonden, omdat de weg door de volkstuin gepland werd, maar ze hoopten toch dat het wat langer zou duren. Om de tuinders zoveel mogelijk te helpen, heeft Raak een klusteam ingezet die helpt met het ontruimen van de tuintjes en de mensen die wat eerdere klaar zijn krijgen een financiële bijdrage. 

Toekomst
Er is gelukkig nog toekomst voor de volkstuin. Raak heeft een andere locatie aangeboden waar de volkstuin heen kan verhuizen: de zogeheten ‘Tuin van Teun’ (voorheen: Donkereindse Bos) aan de Korenmolenweg in Wilnis. Dit voormalige recreatieterrein wil Raak gaan klaarmaken om komend voorjaar de volkstuin opnieuw te openen. Als daar tenminste animo voor is. Veel tuinders wonen in Mijdrecht en vinden het jammer dat Wilnis iets verder weg ligt. De kans dat zij iets in Mijdrecht vinden is echter klein. Er is geen andere volkstuin in de buurt en de gemeente wil geen plek beschikbaar stellen.

De verhuizing van de volkstuin naar de Tuin van Teun kan snel gaan. De bestemming klopt al, je mag er een volkstuin houden. Weliswaar op een nieuwe manier: een schuurtje op elk tuintje is hier niet mogelijk. Het terrein heeft daarentegen enkele grote voordelen. Zo is het goed af te sluiten doordat het feitelijk op een eiland ligt met slechts twee toegangen. Het water dat rondom aanwezig is kan worden gebruikt om de tuintjes te sproeien. Ook de infrastructuur klopt al. Er is een parkeerplaats en een voetpad aanwezig. Raak hoopt dat veel tuinders zich aanmelden, zodat de volkstuin behouden blijft binnen de gemeentegrenzen.

Komend jaar
Wat gebeurt er komend jaar aan de Provincialeweg? Raak start met alle onderzoeken die nodig zijn voor een nieuwe bestemming. Vervolgens wordt er een plan gemaakt, rekening houdend met de ruimtelijke visie van de gemeente. Daarna wordt dit plan door de initiatiefnemers, bestaande uit Raak en enkele lokale bedrijven, aan de gemeente aangeboden om de vergunningen te verkrijgen”, aldus Raak ontwikkeling.