Boekpresentatie ‘Bezet en Verzet in Ronde Venen’

De Ronde Venen – Op dinsdagavond 5 september is de presentatie van de nieuwste uitgave van de Stichting Proosdijer Publicaties: ‘Bezet en Verzet, 1940-1945 in de Ronde Venen’. Bij het septembernummer van de Proosdijkroniek ontvangen de leden van de vereniging gratis deze extra uitgave. In de losse ver-koop is de prijs van dit boekje € 7,95. 

De publicatie is tot stand gekomen met gebruikmaking van documenten uit de nalatenschap van Wilnisser Herman van Soest. Herman van Soest heeft tijdens zijn leven veel gegevens uit de plaatselijke geschiedenis bewaard en vastgelegd op papier. Ook maakte hij van allerlei gebeurtenissen foto’s. Zijn liefde voor het bewaren van de geschiedenis werd meer en meer bekend en ook plaatsgenoten leverden hem materiaal.

Na zijn overlijden liet Van Soest zijn archief na aan de historische vereniging De Proosdijlanden. Peter van Golen maakt deel uit van de werkgroep documentatie. Hij heeft de documenten uit de nalatenschap nauwgezet onderzocht en vond hierin voldoende materiaal om alsnog te publiceren.

Van Golen: “Het is goed om deze verhalen – getuigenissen, oorlogs-belevenissen – door te geven. De verschillende dagboekaantekeningen vertellen over de boosheid, de angsten, de moed en de creativiteit van de directe getuigen. De teksten brengen ontroering en spanning. Ondanks de gevaren en de dreiging door de vijand gingen de mensen in verzet. Zij namen actie, hielpen de medemens, boden mogelijkheden tot onderduiken en gaven niet toe aan de snode plannen van de bezetter.”

De publicatie is een tegemoetkoming aan de wensen van de verschillende schrijvers die hun oorlogsherinneringen aan het papier toevertrouwden. Zo schrijft Ton van Soest in zijn memoires: “Wat ik hoop, is dat de geschreven bronnen, waaruit ik mocht putten, nog eens in druk zullen verschijnen.” Dankzij de navorsingen en inspanningen van Peter van Golen geven we bredere bekendheid aan deze ooit geschreven wens.