Bewonersoverleg Kudelstaart over verkeerssituaties

Kudelstaart – Vrijdagmiddag 6 maart was er een aanrijding tussen een auto en een fietser op de Hoofdweg. Onbekend of de jongen overstak of al op de rijbaan fietste. De fietser heeft een harde smak gemaakt. Getuigen zagen hem door de lucht vliegen en in de struiken terecht komen. Hij hield er een hoofdwond aan over. Foto: Marco Carels

Onveilige en onduidelijke verkeerssituaties zijn onderwerp van gesprek tijdens het bewonersoverleg vandaag, woensdag 11 maart, in Kudelstaart. De Dorpsraad geeft een terugkoppeling van de acties die worden ondernomen door de gemeente Aalsmeer ter verbetering van aantal onveilige of onduidelijk verkeerssituaties die ze afgelopen jaar samen met bewoners hebben geïnventariseerd. Daarnaast zal Rien van der Laan vertellen over de stand van zaken omtrent de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en de rol van deze raad voor Kudelstaart. Verder staat het onderwerp water en bewust omgaan met water op de agenda (door Theo Bergonje). Ook is er ruimte om andere onderwerpen te bespreken die op de avond zelf aangedragen worden of via de mail zijn binnen gekomen. De dorpsraad nodigt bewoners en ook ondernemers van Kudelstaart van harte uit om aanwezig te zijn bij dit overleg. De dorpsraad ziet u graag vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Na afloop is er gelegenheid om samen met andere bewoners na te praten aan de bar.