Bewoners Hoofdweg zijn vele verkeer zat!

Mijdrecht – In 1925 was de Hoofdweg een Paardenpad maar anno 2023 is deze uitgegroeid tot een snelweg waar er véél te hard wordt gereden en sluipverkeer van vrachtauto’s het woongenot ernstig aantast en schade aan de woonhuizen veroorzaakt. Kinderen kunnen al jarenlang niet veilig oversteken, zelfs bij de voetgangersoversteekplaatsen wordt erdoor gereden. Buiten spelen op de Hoofdweg is risicovol. Verkeer uit de zijstraten hebben voorrang maar krijgen deze niet. Trillingen, rinkelende ramen en scheuren in huizen door het vrachtverkeer, óók bij nieuwbouw huizen. Er zijn jaren geleden verschillende drempels geplaatst maar de praktijk heeft geleerd dat deze drempels méér trillingen en scheuren veroorzaken. Inmiddels is de Hoofdweg bij Veilig Verkeer Nederland op het Landelijke Participatiepunt aangemeld als Onveilige Situatie op de punten: snelheid, verkeersdrukte en veel vrachtverkeer.

Gemeten
Afgelopen week hebben bewoners op meerdere plekken en verschillende tijden de snelheid van het verkeer in kaart gebracht met een laser gun. Volgens Veilig Verkeer Nederland heeft een voetganger bij een bots-snelheid van 30 km/per uur een overlevingskans van 95% maar bij 50 km/per uur is dit gedaald naar een overlevingskans van 60%. Als je dan kijkt naar de resultaten van de metingen, dan kan iedereen wel begrijpen dat de snelheid op de Hoofdweg in de meeste gevallen ontoelaatbaar is. Als voorbeeld de meting op vrijdag 15 september In de avondspits reed er één auto niet harder dan 30 km, 27 auto’s reden tussen de  31 t/m 40 km, 24 auto’s reden tussen 41 en 50 km. Zes auto’s reden harder dan 50 km, waarvan de hoogste snelheid 76 km was. En dan de meting van zondag 17 september aan het eind van de avondspits: 10 auto’s reden minder dan 30 km, 42 auto’s reden tussen de 31 en 40 km, 21 auto’s reden tussen de 41 en 50 km, negen auto’s reden sneller dan 50 km. Waarvan de hoogste snelheid 66 km was.

Er gebeuren al jaren regelmatig ongelukken, katten worden doodgereden, fietsers omver gereden en schoolkinderen die nog steeds weggebracht moeten worden omdat zij niet alleen de Hoofdweg durven over te steken. En de Gemeente is hier al vele jaren verantwoordelijk voor maar doet niets en laat klagende bewoners in de kou staan.