Beterburen bemiddelt bij burenruzie

Aalsmeer – Wacht niet tot het te laat is! De bemiddelaars van Beterburen bemiddelen bij burenruzie. Heeft u een conflict waar u samen niet uitkomt? Kijk voor informatie op www.beterburen.nl of bel 085-9022810. Beterburen is actief in Amstelland, onder andere ook in Aalsmeer.

Onderstaand verhaal is een voorbeeld waar u Beterburen voor kunt inschakelen.

Het zijn maar kinderen…

Saskia nam contact op met Beterburen, omdat haar buurvrouw steeds klaagde over de geluidsoverlast die haar kinderen veroorzaakte. Bij elk geluidje bonkte de buurvrouw met een stok tegen de muur. Ze wist niet meer wat ze moest doen. Voordat ze kinderen had, was er normaal contact tussen beide dames.

De buurtbemiddelaars spraken met Saskia. Zij had twee kinderen, die tijdens het gesprek door het huis renden en met een bal aan het spelen waren. Saskia vond dat de kinderen moesten kunnen spelen en dat de buurvrouw daar niet over moest klagen. In het gesprek met de buurvrouw kwam naar voren, dat zij door ziekte veel thuis was en niet goed tegen de geluiden kon. Volgens haar had de bovenbuurvrouw geen idee wat zij allemaal hoorde.

In het bemiddelingsgesprek met beide dames en de bemiddelaars vertelde Saskia ook dat ze het niet leuk vond dat de buurvrouw nooit op kraamvisite was geweest. De buurvrouw gaf aan het jammer te vinden dat Saskia nooit eens gevraagd had hoe het met haar was, nu ze al langere tijd ziek was.

Toen ze eenmaal elkaars verhalen hadden verteld begrepen ze meer van elkaars situatie en waren ze bereid om naar oplossingen te zoeken. Saskia zou speelkleden voor de kinderen op de vloer leggen en rekening houden met de buurvrouw als die overdag wilde slapen. Ook zou er een zachte bal gekocht worden zodat het stuiteren niet steeds door dreunde naar beneden. Ze spraken af een keer bij elkaar thee te drinken en te kijken hoe ze de geluidsoverlast nog verder konden verminderen. Ze waren blij dat het contact weer was hersteld.

De bemiddelaars van Beterburen zijn goed getraind en weten 70% van burenruzies samen met u op te lossen. De hulp is gratis, onafhankelijk en neutraal. Wacht niet te lang met bellen, want geëscaleerde ruzies kunnen leiden tot gezondheidsklachten.