Bestaanszekerheid in Uithoorn

Uithoorn – Bestaanszekerheid is tegenwoordig een veelgehoorde term. Het college van B en W heeft de nota Bestaanszekerheid opgesteld waar de commissie Leven zich donderdagavond over boog. Maar voordat de aanwezigen daaraan begonnen vertelde inspreekster Ankie haar persoonlijke verhaal over leven in armoede. Ze vertelde over de moeilijke keuzes die ze soms moet maken, over de schaamte en vooroordelen. Ze deelde hoe ze schrikt als ze in de supermarkt ziet hoe duur één dag leven is, hoe de stress van het geldgebrek in haar lichaam trekt en hoe ze haar jaloezie opzij moet zetten als haar vrienden naar Zuid-Afrika zijn geweest. Een indringende voordracht waar de commissieleden even stil van werden. Zij gaf de cijfers in het rapport een gezicht.

Naar schatting leven meer dan duizend huishoudens in Uithoorn onder de armoedegrens. De meesten wonen in de wijken Thamerdal en Zijdelwaard. Rond de negentig huishoudens maken momenteel gebruik van de Voedselbank die bijna tien jaar bestaat. Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft, stijgt.

Regelingen
Er zijn diverse regelingen waar minima gebruik van kunnen maken, maar zij weten die niet altijd goed te vinden. Om deze mensen te bereiken wordt op verschillende manieren gecommuniceerd zoals via de Nieuwe Meerbode, maar ook via Uithoorn voor Elkaar en het Taalhuis. Hoewel de aanpak van armoede integraal moet gebeuren is deze nota niet allesomvattend, want het gaat bijvoorbeeld ook over wonen. Eén van de doelen is ernaar te streven dat niemand meer uit huis gezet wordt vanwege betalingsachterstanden.

Volgens wethouder José de Robles wordt dakloosheid regionaal aangepakt. Daklozen worden bijvoorbeeld opgevangen in Amstelveen. Ook vertelde hij dat er op dit moment in de wijk Thamerdal een parentshouse gebouwd wordt, waar ouders met kinderen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Verder zullen er diverse pilots gestart worden, want de gemeente Uithoorn hoopt met deze nota Bestaanszekerheid de minima te helpen om weer volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving doordat in hun basisbehoeften voorzien is. De commissieleden hadden veel vragen die wethouder De Robles zo goed mogelijk probeerde te beantwoorden. Hierover zal verder worden gedebatteerd tijdens de aanstaande gemeenteraadvergadering.