Begrotingsraad verloopt soepel

Aalsmeer – Een kleine weddenschap maakten Sem van Hest en Cees Wijnen van Radio Aalsmeer na de raadsvergadering twee weken geleden, die mede door de korte agenda slechts een half uur duurde. “Ik hoop dat de begrotingsvergadering ook zo snel gaat”, zo zei Cees, maar Sem dacht hier anders over. Daar gaat wel meer tijd in zitten, zo liet hij weten. “Daar durf ik wel om te wedden.” Tijdens de begroting afgelopen donderdag 3 november kwam de tweespraak diverse malen aan de orde. En, er werd mee geeindigd. Om kwart over tien kon voorzitter Nobel de vergadering voor gesloten verklaren. “Sem heeft gewonnen”, aldus Nobel. Maar, Cees ook wel een beetje, want de vergaderingen over de programmabegroting duurden andere jaren veelal tot na middernacht…

Toch heel wat uurtjes ingehaald. Een korte begrotingsvergadering, nog geen 2,5 uur en soepel verlopen! Geen harde aanvaringen onderling, respect voor elkaar. Voor het eerst in de raadskelder vanwege de renovatie van de raadzaal. Best krap overigens, maar het is te doen.

De programmabegroting voor 2017 is unaniem goed gekeurd. Het college en de ambtenaren kunnen aan de slag. Donderdag in de krant de reacties van de fracties, informatie over de ingediende amendementen en moties en meer over deze vergaderavond.