Actie Keizer Karel College voor de Voedselbank

Amstelveen – De afgelopen twee weken heeft de UNESCO-jongerencommissie van het Keizer Karel College een inzamelingsactie voor de Voedselbank Amstelveen gehouden. Er zijn meer dan 100 kratten met levensmiddelen gevuld door enthousiaste leerlingen van alle jaarlagen, en ouders en docenten die wilden bijdragen aan een goed doel. De kratten worden opgehaald en afgeleverd bij de Voedselbank Amstelveen, waarna ze worden uitgedeeld aan gezinnen die gebruik maken van de voedselbank.

Promotie

De organisatie van de actie was in handen van de ijverige UNESCO- leerlingencommissie met hulp van de UNESCO-coördinatoren en de Junior Ambassadors van het Keizer Karel College. De commissie heeft de actie gepromoot door middel van posters en social media. Ook hielden zij nauw contact met de Voedselbank. 

Op school werd een speciaal inzamelingspunt opgericht, waar met behulp van banners duidelijk werd gemaakt dat leerlingen hier terecht konden om hun producten in te leveren. Tijdens de pauzes hielp de commissie leerlingen bij het inleveren van hun producten. Na twee weken werden alle donaties in gesorteerd.

 De Voedselbank Amstelveen geeft aan erg blij te zijn met de steun van het Keizer Karel College. De Voedselbank heeft voortdurend voedsel nodig, zeker nu vanwege de gevolgen van corona, het toegenomen aantal vluchtelingen en mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt in Nederland, een resultaat van onder andere de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 

Er zijn in Amstelveen ruim 120 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank en dit aantal zal naar verwachting de komende tijd alleen maar toenemen. Voedselbanken zetten alles op alles om ook in deze lastige tijd voedsel uit te delen aan mensen die dat hard nodig hebben. Toch blijft dit altijd lastig om te doen en wordt hulp van buitenaf, zoals deze actie, erg gewaardeerd.

Waardevol

De leerlingen zelf vonden het ontzettend waardevol om te kunnen bijdragen aan deze actie. “Het voelt altijd goed om mensen in nood te helpen”, zegt Alissa uit 6vwo. Samen met de Junior Ambassadors heeft de UNESCO-jongerencommissie een mooi doel weten te bereiken, door middel van een uitdagend en interactief proces waaraan de hele school heeft bijgedragen. Volgend jaar streven zij ernaar de actie nog succesvoller te maken!

Foto: Overhandiging van de kratten aan de Voedselbank. Foto: Keizer Karel College