Acquisiteur voor aanpak leegstand in Centrumgebied

Aalsmeer – Door het college is samen met ondernemers en eigenaren de laatste tijd gewerkt aan een plan om de leegstand in het centrum aan te pakken. Uit het plan van aanpak komt naar voren dat het wenselijk is dat de bestemming van de Zijdstraat winkelconcentratie-gebied dient te blijven vanaf het Raadhuisplein tot en met de Dorpsstraat. De invulling zou bij voorkeur moeten bestaan uit detailhandel en horeca. Een aantal van de voorgestelde acties uit het ‘plan van aanpak met de titel ‘over lokale economie en nieuwe uitdagingen’ wordt reeds opgepakt en uitgevoerd door winkeliersvereniging Meer Aalsmeer. In deze wordt gebruik gemaakt van de opbrengsten uit de reclamebelasting. Zo wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een speciale website voor geïnteresseerde ondernemers. Hierop komt allerlei informatie over mogelijke vestiging te staan. Verder gaan diverse marketing activiteiten georganiseerd worden en krijgt aankleding van de straten meer aandacht.

Uit het plan van aanpak blijkt dat het op korte termijn wenselijk is om een acquisiteur aan te stellen die actief de leegstaande (winkel)-panden in het centrum gaat proberen te vullen. Het college heeft nu besloten om als pilotproject voor een half jaar voor één dag in de week een acquisiteur aan te stellen voor het centrum. Indien de aanpak succesvol blijkt zal deze navolging vinden in andere gebieden.