Aardbeienbrug niet voor vaarseizoen klaar!

Aalsmeer – De palen voor de nieuwe Aardbeienbrug kunnen worden geboord. Deze stap in de renovatie van de brug is later dan gepland omdat geen enkel risico is genomen met de riolering. Kabels en leidingen blijken vaak niet te liggen op de plek waar ze volgens het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (Klic) zouden moeten liggen. Dat geldt ook voor de persrioolleiding onder de brug. 

Bypass riool

De werkzaamheden aan de Aardbeienbrug begonnen op verzoek van bewoners en bedrijven ná het vaarseizoen 2019. Sinds 30 september is door de aannemer een omleidingsroute aangelegd, de oude brug verwijderd en een zogeheten ‘bouwkuip’ aangelegd zodat er droog gewerkt kan worden. Het brugdek en de replica van de bovenbouw worden op andere locaties gemaakt, zodat deze straks kant en klaar geplaatst kunnen worden. De volgende stap is het boren van de palen. Vóór het boren van de palen is onderzoek gedaan naar de ligging van de persrioolleiding onder de brug. Er is daarop in samenspraak tussen de gemeente en de aannemer snel besloten geen enkel risico te nemen met de onduidelijke ligging van de leiding. Uit voorzorg is een bypass riool aangelegd. Een maatregel die niet kon worden voorzien in de planning. Op deze manier is voorkomen dat bewoners en bedrijven overlast ondervinden als het riool geraakt wordt tijdens het boren van de palen en is verdere vertraging van het project afgewend.

Vertraging

Eind januari is de bypass in gebruik genomen. Het boren van de nieuwe palen kan daardoor nu beginnen. Als na het boren van de palen blijkt dat de riolering niet is geraakt wordt de bypass afgeschakeld en opgeruimd. Ondanks de snelle oplossing van het probleem geeft dit vertraging van het project en wordt helaas ook in het begin van het nieuwe vaarseizoen 2020 doorgewerkt. Uiteraard wordt geprobeerd deze vertraging tot een minimum te beperken. 

Inloopspreekuur

De uitgebreide informatie met fasering en planning is te volgen via de BouwApp. Het project volgen? Download de BouwApp gratis in de App Store en doorloop de volgende stappen: ga naar ‘Zoek project’, zoek op ‘Project Replica Aardbeienbrug’ en selecteer vervolgens het project en klik op ‘Toevoegen aan favorieten’. Ook is er dagelijks een inloopspreekuur van 08.00 tot 09.00 uur in de keet van de aannemer achter Uiterweg 97. Hier kunnen omwonenden terecht met vragen, suggesties en klachten.

Foto: Nels de Vries