Aalsmeer gaat vuist maken tegen Schiphol!

Aalsmeer – Schiphol, Tweede Kamer en minister van Nieuwenhuizen opgelet: Aalsmeer is klaar met ‘bulder-buurman’ Schiphol en heeft een vuist gemaakt om de leefbaarheid in haar gemeente terug te krijgen. Afgelopen donderdag 11 juli is het college en de gemeenteraad teruggekomen van zomerreces en heeft in een extra raadsvergadering de motie ‘Genoeg is genoeg’ (teveel is teveel) unaniem aangenomen.

Mondkapjes en protestborden

De politiek kan rekenen op grootse steun van haar inwoners die in groten getale (met protestborden en mondkapjes tegen de fijnstof) naar het gemeentehuis waren gekomen. De publieke tribune was zelfs te klein om alle toehoorders een plaatsje te geven. Om iedereen de kans te geven de vergadering toch bij te wonen zijn extra stoelen neergezet in de ontvangstruimte en kon de bijeenkomst gevolgd worden op een groot scherm.

Leefbaarheid op één

De motie en extra raadsvergadering is een initiatief van Groen Links. Aan lijsttrekker Ronald Fransen daarom de eer om als eerste een toelichting te geven op de te nemen actie om, zoals hij zei, Aalsmeer niet het Groningen van Noord-Holland te laten worden. Omdat de opening van vliegveld Lelystad is uitgesteld, mag Schiphol (onder voorwaarden) van de minister groter groeien naar 540.000 vluchten. Het uitstel komt door het stikstofbesluit van de RVS. “Kennelijk is extra stifstof in Lelystad wel, maar in Aalsmeer geen probleem”, aldus Fransen in zijn betoog. Naast de luchtvervuiling vroeg hij aandacht voor de veiligheid (moet er eerst een ramp plaats vinden?) en ging hij in op de geluidsoverlast (we willen perioden van rust, we willen gewoon slapen ’s nachts). “Terwijl heel Nederland zich in moet spannen voor de energietransitie mag Schiphol gewoon blijven Schiphollen. CO2 en fijnstof uitstoten, schijnveiligheid beloven, herrie maken en van alles beloven en niets waarmaken als het gaat om hinderbeperking. Het groeiplan is waanzin. Schiphol moet niet groeien, maar krimpen. Leefbaarheid op één in Aalsmeer”, besloot hij zijn verhaal.

Mobiliteit

Ook Tom Verlaan (CDA) pleitte voor een gezonde en veilige leefomgeving. “De omvang van Schiphol is allang alle grenzen voorbij. We willen onze kwaliteit terug en normaal kunnen recreëren op de Westeinder.” Hij pleitte ook voor verder onderzoek naar een luchthaven op zee en stelde voor de mobiliteit eens onder de loep te nemen. Zo’n 100.000 vliebewegingen zouden vervangen kunnen worden door treinen, maar dan zouden de tarieven aangepast moeten worden. Wel de moeite waard, volgens Verlaan kan één trein passagiers van tien vliegtuigen vervoeren. De VVD is in principe niet tegen Schiphol. “Maar wel tegen buitensporige overlast”, aldus Erik Abbenhues. “We moeten harde voorwaarden gaan stellen: Minder nachtvluchten, meer rustmomenten en minder fijnstof. En over groei valt niet te praten, niet nu en niet na 2020.”

Economie op het spel

Volgens Judith Keessen van D66 zet Schiphol niet alleen de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van inwoners op het spel, maar zal uitbreiding Aalsmeer ook economisch raken. “De jachthavens lopen nu al leeg. De bootjesmensen hebben ook geen zin in herrie. En geef ze ongelijk, vliegtuigen volgen elkaar boven de Poel regelmatig om de minuut op.”

Juridische procedure

Net als Groen Links, D66 en de PvdA is Absoluut Aalsmeer (AA) een voorstander om een juridische procedure op te starten als gemeente samen met de belangen-verenigingen. “We moeten samen optrekken voor de leefbaarheid in Aalsmeer en Kudelstaart”, aldus Dick Kuin. De PvdA bij monde van Jelle Buisma zei tot slot dat Aalsmeer niet alleen een juridische procedure moet gaan voeren, maar alle voor handen zijnde middelen moet gaan aangrijpen om de leefbaarheid in de gemeente weer op ‘normaal’ niveau te krijgen.

Een applausje waard

Wethouder Robbert-Jan van Duijn voelde zich gesteund door de fracties en gaf aan zich te blijven inzetten voor hinderbeperking in de gemeente. Dat de geluidshinder de afgelopen jaren flink is toegenomen, blijkt wel uit de cijfers van de Schiphol. Het gebruik van de (secundaire) Aalsmeerbaan is de afgelopen jaren enorm gegroeid, zeker in vergelijking met de primaire Polderbaan en Kaagbaan. “We willen dat Schiphol serieus werk maakt van hinderbeperking. Er is nu geen balans meer. We gaan zeker de minister en Tweede Kamerleden uitnodigen om langs te komen. We geven nu met deze motie een eensgezind en sterk signaal af naar Schiphol en naar Den Haag.” Klappen tijdens een vergadering mag eigenlijk niet, maar burgemeester Gido Oude Kotte vond de unanieme aanvaarding van de motie best een applausje waard. “Ons signaal is heel duidelijk, gezamenlijk gaan we een vuist maken voor de leefbaarheid in Aalsmeer!” En zo was er geen hamerslag maar een applaus dat einde vergadering aangaf.

Door Jacqueline Kristelijn