12 april laatste Kerk Café van dit seizoen

Uithoorn – Een lezing door Karen Oppelland waarin ze ingaat op de polarisatie onze samenleving. Naast het verkennen van het thema zullen ze deze avond vooral met elkaar op zoek gaan naar manieren om met elkaar in gesprek te blijven te midden van polarisatie. Of: hoe kun je je oefenen in het wegblijven van verharding en onbegrip.

“Als je alleen naar uitgesproken mensen luistert, mis je de experts die weten wat ze allemaal niet weten. Wanneer je in een zwart-witbeeld van de wereld gelooft, vergeet je dat het leven complex is!”

Stelligheid domineert momenteel het publieke debat. Op sociale media, aan talkshowtafels, in de politiek – het lijkt zo langzamerhand alsof je alleen nog voor of tegen kunt zijn. Voor of tegen inenten, voor of tegen LHBTIQ+, voor of tegen migratie… Ook met familie, vrienden of collega’s kan het er stevig aan toe gaan. Of nog erger, er is helemaal geen gesprek meer mogelijk! SIRE voerde vorig jaar al de campagne ‘Verlies elkaar niet – als polarisatie dichtbij komt’. Op allerlei plekken zien we groeiende onverdraagzaamheid. Zo zelfs dat bedreigen, intimideren en ‘cancelen’ aan de orde van de dag is. Hier willen we in dit laatste KerkCafé van dit seizoen over nadenken en Karin Oppelland wil samen met aanwezigen vooral op zoek naar uitwegen uit dit verharde klimaat.

Karin Oppelland was jarenlang directeur van de Stichting in Dialoog. De laatste jaren werkte ze bij RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Ze heeft dus veel praktische ervaring met het voeren en voorbereiden van dialogen en kent de achterliggende mechanismen van discriminatie en racisme.

Vrijdag 12 april KerkCafé over ‘van polarisatie naar verbinding’. Locatie: De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). De toegang is gratis. Wel vragen zij een vrijwillige bijdrage voor de onkosten en voor de instandhouding van KerkCafé Uithoorn.

www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe.