1 Miljoen voor verduurzamen sportaccommodaties

Regio – De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 februari worden ingediend. De subsidieregeling Verduurzaming Sportaccommodaties Noord-Holland was in 2021 een groot succes. Daarom stelt de provincie dit jaar 500.000 euro extra beschikbaar vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 

In 2021 was de subsidie alleen bedoeld voor kleine besparingsmaatregelen als zonnepanelen, isolatie en ledverlichting. Dit jaar kan men voor meer maatregelen geld aanvragen, zoals voor aanpassingen aan de dakconstructie ten behoeve van zonnepanelen, HR-glas en apparatuur voor warmte- en koudeterugwinning.

Besparingen

Gedeputeerde Zita Pels: “Deze regeling draagt concreet bij aan de verduurzaming van de provincie en het zorgt voor besparingen bij de sportverenigingen. In 2021 hielpen we in 3 maanden tijd al 54 Noord-Hollandse sportaccommodaties. Goed dat we dit jaar nog meer clubs kunnen helpen!”

Naast sportverenigingen mogen dit jaar ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het aan te vragen bedrag gaat omhoog van 10.000 naar 25.000 euro. Het toegekende subsidiebedrag mag net als in 2021 maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie: subsidieregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

Economisch Herstel 

De provincie Noord-Holland stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding van het fonds is in volle gang.