Zuwe Hofpoort Ziekenhuis: “Goede zorg dichtbij is het uitgangspunt”

 

Regio – Net als de Cliëntenraad wil de Raad van Bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis dat bewoners uit de regio in de toekomst bij het ziekenhuis in Woerden terecht kunnen. Zorg dichtbij in nauwe samenwerking met de huisartsen en andere zorgverwijzers is ook voor de Raad van Bestuur uitgangspunt. Ankie van Rossum: “Als streekziekenhuis zijn we kwetsbaar met alle veranderingen om ons heen. Als het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis er ook over tien jaar nog wil zijn moeten we mee veranderen. We zijn blij dat ook de Cliëntenraad vindt dat we moeten fuseren met het St. Antonius Ziekenhuis. We zullen hun voorstel (tezamen met de andere voorstellen van de Cliëntenraad van het St. Antonius Ziekenhuis en de wederzijdse OR en medische staven) zorgvuldig bestuderen. In januari 2015 bespreken wij de adviezen van de Cliëntenraad en Ondernemingsraad in een gezamenlijke bijeenkomst.” De Raad van Bestuur vindt de door de Cliëntenraad genoemde gevolgen voor de werkgelegenheid te rooskleurig ingeschat, maar gaat nog niet in detail op de cijfers in. Ankie van Rossum: “We willen met deze fusie kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zorg geven aan de patiënten in onze regio. Wij streven naar zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid in Woerden of op een andere locatie. We zien dat door de verminderde zorgvraag van afgelopen jaren het aantal arbeidsplaatsen in alle ziekenhuizen is afgenomen, zo ook bij het Hofpoort Ziekenhuis en bij het St. Antonius Ziekenhuis. De gevolgen van de fusie willen we zoveel mogelijk opvangen via natuurlijk verloop van medewerkers in de komende 2-3 jaar. Welk scenario we begin 2015 samen met het St. Antonius Ziekenhuis ook kiezen, voor de meeste patiënten zal de zorg dichtbij in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis blijven.”