Wilnisse kinderen kiezen ‘kasteel met 2 torens’ als speeltoestel

Wilnis – Kinderen in Wilnis hebben een duidelijke voorkeur uitgesproken voor ‘kasteel met 2 torens’ als nieuw speeltoestel in het Speelwoud. Kinderen konden via Facebook aangeven welke van 4 toestellen zij het liefst zien op de plek van de vernielde ‘brandweerauto’. Een ruime meerderheid liet blijken voorkeur te hebben voor een toestel met glijbaan, trap, brug en 2 torentjes. Het wordt waarschijnlijk in mei geplaatst.   

2 weken geleden lanceerde de gemeente samen met Wilnis Klopt een actie om kinderen te vragen welk nieuw speeltoestel zij het liefst zien in het Speelwoud. Kinderen konden daarbij hun voorkeur opgeven via de facebook-pagina van Wilnis Klopt. Ook werden de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de Wilnisse basisscholen benaderd met de vraag een voorkeur uit te spreken.

Ruim 400

Van dat verzoek is massaal gebruikt gemaakt. 422 kinderen brachten hun stem uit op 1 van de 4 toestellen waaruit gekozen kon worden. Dat kon opnieuw de brandweerauto zijn, een toestel in de vorm van een vliegtuig of 2 verschillende type toestellen met glijbaan, trap, brug en 1 of 2 torens. De uitslag laat zien dat er een ruime voorkeur was voor het gecombineerde toestel met 2 torens. 185 kinderen gaven daar de voorkeur aan. 130 kinderen lieten weten het liefst de brandweerauto te zien terugkeren, 77 spraken een voorkeur uit voor het vliegtuig en 30 voor een toestel met 1 toren.

Duidelijke uitslag

Wethouder Cees van Uden is verheugd dat veel kinderen uit Wilnis hun stem hebben laten horen. ,,Dat vind ik hartstikke mooi. Het laat zien dat ook kinderen betrokken zijn bij wat er in hun omgeving gebeurt en dat ze graag meedenken hoe we die invullen. De uitslag is duidelijk en we gaan het toestel bestellen. Ik verwacht dat de kinderen er in mei op kunnen spelen.’’

Ook Bob Nisters, voorzitter van Wilnis Klopt is prima over de actie te spreken. ”Veel kinderen hebben gestemd en ook op de basisscholen is met veel enthousiasme meegewerkt. Het is heel leuk om te zien en merken hoe dit leeft.’’

Fotobijschrift: Ontwerp van het speeltoestel zoals dat in mei in het Speelwoud wordt geplaatst.