Wethouder: “Voldoende draagvlak voor wijkbus”

Aalsmeer – De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een wijkbus die een verbinding kan vormen tussen de wijken Nieuw Oosteinde, Hornmeer, Stommeer, Aalsmeer Centrum en het in 2021 te openen Busstation Zwarteweg. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er voldoende draagvlak is voor een wijkbus. 

Op het nieuwe busstation langs de Burgemeester Kasteleinweg komen straks alle R Net busverbindingen bij elkaar waardoor reizigers snel en vaak naar onder andere Schiphol, Hoofddorp, Uithoorn en Amstelveen/Amsterdam kunnen reizen. 

Door de aanleg van dit nieuwe busstation rijden buslijnen 357/358 en 340 straks niet meer door de wijken Hornmeer en Centrum. Bushaltes in de wijken Centrum, Hornmeer en Stommeer komen hierdoor veelal op grotere afstanden te liggen. In de wijk Nieuw Oosteinde komt geen openbaar vervoer ín de wijk. 

“Omdat zowel de gemeenteraad als het college het belangrijk vinden dat inwoners van Aalsmeer gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer ben ik het gesprek aangegaan met de Vervoersregio en Connexxion”, zegt wethouder verkeer, Robert van Rijn. “Om dit belang te onderbouwen hebben we een onderzoek laten doen. Hieruit komt nu naar voren dat er voldoende draagvlak is voor een wijkbus. Het is de bedoeling dat de bus gaat rijden als het nieuwe busstation in gebruik is genomen.”

Hoe verder

De gemeente start op korte termijn met voorbereidend werk, zoals het uitzoeken wat nodig is om een wijkbusvereniging op te zetten, benaderen van de respondenten om hier aan mee te werken en de route en tijden te bepalen (waarin ook het Surfeiland wordt meegenomen als optie). Het uitgangspunt is om de wijkbus 1 maal per uur te laten rijden en niet in te zetten op belvervoer.

Pilot 

Met Connexxion en de vervoersregio is afgesproken te starten met een pilot van 1 jaar als het nieuwe busstation klaar is. Gedurende dit jaar worden de instappers bijgehouden en na dit jaar is er een evaluatie. Hierna neemt de gemeente een besluit over voortzetting van de wijkbus. Hierbij is minstens 400 instappers per maand een belangrijk criterium. 

Foto: De nieuwe busoversteek op de kruising Mensinglaan en de Burgemeester Kasteleinweg.