Wethouder Vijselaar wil fietspad op het Bellopad

De Ronde Venen – Als het aan wethouder Vijselaar ligt, komt er zo snel mogelijk een fietspad op het Robert Moultonpad/oude spoor/Bellopad. In de gemeenteraadvergadering van 18 april jl. werden de drie ontwerp-opties aan de raadsleden gepresenteerd. Geen van deze opties had uitsluitend een wandelpad. Een fietspad moet en zal er komen! Ook al willen inwoners dit echt niet. Participatie is op deze manier duidelijk alleen voor de bühne.

De opties zijn gemaakt met inwonersparticipatie aldus wethouder Vijselaar. Vreemd genoeg had geen van de opties uitsluitend een wandelpad. Terwijl uit de inwonersparticipatie, de werkgroep sessie en een petitie heel duidelijk blijkt dat de meeste inwoners daar echt geen fietspad willen. De petitie heeft inmiddels al meer dan 2200 handtekeningen. De eerste participatie voor de zogenaamde herinrichting van het oude spoor/Robert Moultonpad /Bellopad was 12 februari. Ongeveer 200 bezorgde inwoners waren aanwezig. Het overgrote deel van de aanwezigen waren mensen die er echt geen fietspad willen. Zij willen het ruige wandelpad behouden met hooguit wat extra beplanting. Op die avond werd door de wethouder beloofd dat daar wel degelijk rekening mee zal worden gehouden. Ze bevestigde dit met het tonen van de petitie en kondigde de vervolgbijeenkomst aan. (zie bijgaande foto)

Werkgroep sessie15 maart:
Op 15 maart waren bijna 40 inwoners aanwezig om hun bijdrage te leveren. Ook daar was de meerderheid tegen een fietspad. Mensen genieten op die plek van rust, houden van de natuur en laten er graag hun hond even los. Een fietspad doet daar geen recht. Wel is iedereen van mening dat de huidige fietspaden aangepakt dienen te worden en dat daar aandacht naartoe moet. De gemeente belooft  wederom deze punten mee te nemen in de ontwerpen.

Teleurstelling alom
Het was dan ook een grote teleurstelling dat er niet één variant in het ontwerp zat waar het fietspad achterwege is gelaten. Verder weigert de gemeente tot op heden verantwoordelijkheid te nemen voor het veiliger maken van het industriegebied zelf. Het prachtige fietspad op de Constructieweg – waarover veilig van en naar Mijdrecht en Wilnis gefietst wordt o.a. door schooljeugd –  wordt doodgezwegen. En dit fietspad is tevens niet opgenomen in het alternatieven-onderzoek van HAS/Koning waarop allerlei aannames zijn gebaseerd. En als kers op de taart: Waar de financiering vandaan moet komen voor de herinrichting ook daar had niemand een duidelijk antwoord op. Gelukkig waren er kritische raadsleden met goede vragen.  

14 mei
Tijdens de raadvergadering werd duidelijk dat de gemeente de volgende participatie al op de agenda heeft staan. Houd 14 mei alvast vrij om wederom (tevergeefs?!) op te komen voor het prachtige ruige wandelpad. It ain’t over till it is. Aldus de actiegroep tegen een fietspad op het oude spoor. De petitie tekenen kan nog steeds: https://petities.nl/petitions/geen-asfalt-op-het-oude-spoor?locale=en