Werkzaamheden aan oevers Oosteinderpoel

Aalsmeer – In samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland start Landschap Noord-Holland na de zomer met oeverwerkzaamheden in natuurgebied de Oosteinderpoel. Door de huidige drassige veenoevers beter te beschermen, zullen er straks meer water- en oeverplanten groeien en krijgt de waterkwaliteit een impuls. Het Landschap voert daarom meerdere projecten uit. Wat gaat er gebeuren?

Natuurvriendelijke vooroevers

In de Molenpoel en langs de Ringvaart plaatst het Landschap houten schotten om de golfslag op de onbeschermde veenoevers tegen te gaan, waardoor deze niet meer losslaan. Achter deze vooroever ontstaat dan een ideale situatie voor oeverplanten.

Boswachter Marion Scherphuis: “Denk aan waterplanten, zoals fonteinkruiden, waterpest en vederkruid. In de schotten zitten openingen voor vissen, zoals de meerval. Zulk rustig water is ideaal als paai- en kiemgelegenheid èn een veilige plek voor jonge visjes.” Deze werkzaamheden starten in september.

Rietlanden en moerasbossen

Om de rietlanden en moerasbossen als geheel beter te beschermen tegen wegspoelen worden de oevers aan land ook aangepakt. Op sommige plekken is er al tot 12 meter land weggespoeld. “Waar het vroeger open was, staan nu bomen. En die bomen zijn inmiddels te zwaar voor de slappe veengrond en vallen om waardoor ze de oever kapottrekken. Over een periode van vier jaar verwijderen we daarom gefaseerd bomen langs de oeverlijnen, in een zone van zo’n 3 meter breed. 50% van het gezaagde hout wordt weggehaald en 50% wordt ‘gelipt’. Dit houdt in dat de bomen op kniehoogte worden ingezaagd en vervolgens worden omgedrukt op het land. Hierdoor blijft de wortel wel leven én houden de wortels de grond vast. Deze rand is binnen een jaar weer begroeid met jonge struiken, waardoor de ingreep niet meer zichtbaar is. Door de zon en ruimte die ontstaat, grijpen riet en oeverplanten massaal hun kans, bij een aantal oevers zijn ze namelijk helemaal verdwenen. Hun vele stengels en wortels houden het land vast en dit breekt de golven en stroming in het water (van wind en scheepvaart). Bij de andere oevers hebben we hier al goede resultaten mee geboekt”, vertelt Marion.

Bijzondere natuur

Natuurgebied Oosteinderpoel bestaat uit een mozaïek van eilandjes en kreken. Het is als een spannende jungle, met leuke doorvaartjes en overhangende takken. Boswachter Marion: “De veenweitjes in het gebied zijn betoverend mooi. Zo vind je er struik-, kraai-, dop- en lavendelheide, maar ook grote en kleine veenbes. Vogels als havik, buizerd, sperwer en blauwe reiger vinden het gebied aantrekkelijk en huizen in de bosjes. Elk jaar worden de weitjes gemaaid om ervoor te zorgen dat ze niet in bos veranderen.”