Werkzaamheden aan begin Uiterweg


Aalsmeer – Maandag 22 januari start Van Gelder Groep met de voorbereidingen om een damwand te plaatsen naast de Uiterweg. In het voorjaar van 2023 heeft Van Gelder, in opdracht van gemeente Aalsmeer, al het straatwerk tussen de Van Cleeffkade en de Dirk Baardsebrug vervangen. Tijdens deze werkzaamheden bleek dat er een glasvezelkabel aanwezig was. Hierdoor kon de damwand nog niet worden aangebracht. Na overleg met de eigenaar van de kabel en aanpassingen aan het damwandontwerp worden deze werkzaamheden nu hervat.

Hoe ziet het werkschema eruit?
Om alles goed bereikbaar te houden voert de aannemer de werkzaamheden in drie fases uit. In de eerste fase (van 22 tot en met 26 januari) wordt de locatie naast de Uiterweg voorbereid op het aanbrengen van de damwand. Tijdens de tweede fase (van 5 tot en met 9 februari) wordt de damwand, verdeeld over vier nachten, aangebracht en tijdens de derde fase (van 12 tot en met 23 februari) wordt de damwand afgewerkt met hout. In totaal nemen de werkzaamheden ongeveer vijf weken in beslag. Het verkeer wordt via borden omgeleid.

Volg de werkzaamheden via de app
De actuele informatie over wegafzettingen en omleidingsroutes zet de aannemer in de VanGelderWerktApp. In deze app staat ook informatie over het ophalen van huisvuil, grofvuil, kleding, plastic, oud papier en de nood- en hulpdiensten. De VanGelderWerktApp is onderdeel van de BouwApp. In deze BouwApp wordt ook actuele informatie gegeven over de voortgang van dit project. Zoek in deze app op ‘project Uiterweg Aalsmeer’. De app is gratis te downloaden in de App Store of in de Google Playstore. Bezoek de website www.debouwapp.nl voor meer informatie.