Zorgen bij wandelaars over natuurwandelpad

Mijdrecht – Het mooie wandelpad dat loopt achter de dijk van Bozenhoven richting Wilnis (of te wel het pad tussen de Veenweg in Wilnis lopend naar de Rondweg in Mijdrecht), is voor veel wandelaars een prachtig mooi natuurwandelpad. Nu wordt er in de wandelgangen gesproken over plannen om ook dit mooie pad te asfalteren en geschikt te maken voor fietsers. Wij vroegen wethouder Alberta Schuurs ( VVD) wanneer deze plannen aan de orde komen. Alberta liet ons direct het volgende weten:

“Goed dat je deze vraag stelt. Dat geeft de mogelijkheid wellicht wat onrust bij de wandelaars weg te nemen. Wat is de situatie? Twee weken geleden hebben we als college besloten onderzoek te doen naar de herinrichting van het gedeelte van de spoorbaan tussen N212 en de Rondweg in Mijdrecht. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar hier ook geld voor beschikbaar gesteld. Op korte termijn beginnen we met het opstellen van een ontwerp voor dit gedeelte van de voormalige spoorbaan. Inwoners zijn van harte uitgenodigd hierover mee te denken en hun ideeën naar voren te brengen. Ik wil de bezorgde wandelaars dan ook van harte uitnodigen deel te nemen, dan wordt hun inbreng meegenomen. Als de onderzoeken zijn afgerond, worden de uitkomsten voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ik ben me zeer bewust van de kwaliteiten van het pad. Goed om te vermelden is dat uitgangspunt is dat de cultuurhistorische waarde behouden moet blijven. Daarnaast willen we als gemeente het fietsgebruik stimuleren; dit is een doelstelling uit het Beleidsplan Verkeer 2017–2021. Deze route vormt een aantrekkelijk en veilig alternatief voor de route langs de Industrieweg. Het onderzoek richt zich er onder andere op hoe we dat op een goede manier kunnen combineren”, aldus de wethouder.

Op de vraag wanneer en hoe de burgers dan werden uitgenodigd om mee te praten was het antwoord: “Dat duurt nog wel een paar maanden en tegen die tijd wordt dat via de bekende kanalen bekend gemaakt.” Wordt vervolgt