Waar langs als Uithoorn doorgaand verkeer weert?

Regio. Het is al jaren onderwerp van gesprek: de gemeente Uithoorn wil op termijn doorgaand verkeer via de Prinses Irenebrug door het centrum gaan weren. Dit om de leefbaarheid en de veiligheid voor de inwoners te waarborgen zo wordt gezegd. Dat kan zelfs op afzienbare termijn gebeuren nu de gemeente gaat doorpakken met haar plannen om het dorpscentrum aan elkaar te bouwen. Volgend voorjaar moet er al een voorlopig plan beschikbaar zijn waarover de gemeenteraad kan discussiëren en daar richtlijnen aan kan verbinden. Wethouder Marvin Polak van de gemeente Uithoorn is met de meerderheid van de gemeenteraad wat betreft een stugge volhouder. Als het doorgaand verkeer inderdaad wordt geweerd doemen er flinke problemen op voor het verkeer dat alleen nog via de omgelegde N201 om Uithoorn en Aalsmeer zijn weg kan vervolgen. Want ook Aalsmeer sluit op afzienbare termijn de Burgemeester Kasteleinweg voor doorgaand verkeer. Komt nog bij dat ook voor het landbouwverkeer nog altijd geen oplossing is gevonden dan alleen maar via de route De Hoef, Nieuwveen, Vrouwenakker en de N231 naar de Koningin Máximalaan. Een fiks eind om en door De Kwakel is geen optie. De enige oplossing is via het Amstel Aquaduct, maar zover is de wetgeving nog niet dat dit (formeel) is toegestaan. Meer hierover?Lees woensdag 14 december in de Nieuwe Meerbode