VVD wil stimuleringsfonds voor lokale economie

Aalsmeer – In de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 november stond de behandeling van de tweede Bestuursrapportage 2022 gemeente Aalsmeer op de agenda.

Uit die rapportage bleek dat een budget voor ondersteuning van bedrijven en ondernemers in Aalsmeer en Kudelstaart die in coronatijd niet voor tegemoetkomingen in aanmerking kwamen, maar wel in de problemen zouden komen, niet was gebruikt. Dit budget zou weer worden toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente.

Fractievoorzitter van de VVD, Dirk van der Zwaag, heeft in de commissie voorgesteld om het niet gebruikte bedrag van 300.000 euro beschikbaar te houden voor de Aalsmeerse economie en het apart te houden in het stimuleringsfonds lokale economie, zodat het nog steeds beschikbaar blijft voor ondernemers en bedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart.

De portefeuillehouder economie/financiën, Robert van Rijn, heeft toegezegd om het voorstel van de VVD in het college te bespreken. Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag: “Het is niet meer dan logisch en redelijk dat als je geld beschikbaar hebt gesteld voor ondernemers en bedrijven en het niet is gebruikt, dat je het geld op een of andere manier beschikbaar houdt voor die doelgroep. Ik ga er vanuit dat het college die gedachte volgt en het geld reserveert voor de lokale economie.”