Vrijwilligers gezocht bij aanleg bloemenweide

Vinkeveen – Na enige tijd van onderhandelingen met Staatsbosbeheer en gemeente De Ronde Venen is het nu zover, en gaat er achter de nieuwe woonwijk Vinkeveld aan het Oude Spoor een inheemse bloementuin gerealiseerd worden vaneen kleine hectare groot Het betreft hier een burgerinitiatief van Cor Mastwijk uit Vinkeveen en in samenwerking met bovengenoemde organisaties zal er binnenkort ingezaaid gaan worden.

Het begon zo’n jaar geleden met verschillende plannen van Mastwijk om het prachtige wandelpad bij de Oude Spoordijk meer kleur te geven. Dit bleek toch lastiger dan gedacht, maar nu is er dus een mooi stuk grasland gevonden waar verschillende partijen besloten hebben dit een kans te geven. Voor alle partijen is het een vrij nieuw projectplan en dit wordt gezien als een start voor meer initiatieven.

Oproep vrijwilligers!

Nadat twee weken geleden het landje is gefreesd zal er, nadat het is schoongemaakt van vuil en onkruid, gestart worden met inzaaien. Er wordt gezocht naar inwoners die willen helpen met voorbereidingen, zoals harken, schoffelen en opschonen. Zij kunnen zich melden bij Cor Mastwijk door een mail te sturen naar: mastwijktkd@yahoo.com. Naast bloemenweiden wil Mastwijk zich ook inzetten voor meer bomen en de aanleg van Tiny Forrests (kleine bossen) in De Ronde Venen in samenwerking  met de gemeente, maar eerst zal de bloemenweide alle aandacht krijgen.

Honden

Bloemen zijn belangrijk voor de insecten, zoals voor de bijen die het erg zwaar hebben. Daarnaast zal het een kleurenpallet worden van zo’n 40 inheemse bloemsoorten, die in het opgroeiproces vrij kwetsbaar zijn. Aangezien het langs de Oude Spoordijk is wordt aan hondenbezitters gevraagd of zij vanaf de spoorbrug de honden aan willen lijnen (is al verplicht), zodat de bewerking goed kan worden uitgevoerd en de zaden rustig de kans krijgen te groeien. De organisator hoopt op begrip zodat er een mooi stuk natuur kan worden aangelegd en dat mensen kunnen genieten van een mooi stuk Oude Spoordijk. Op weg naar meer natuur en kleur in De Ronde Venen!