Vrijwilligers Geen Drugs-Wel leven in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Vrijwilligers van de stichting Geen Drugs-Wel Leven komen zaterdag 18 december naar het Centrum van Aalsmeer om flyers te verspreiden over de gezondheidsrisico’s van drugs en lachgas. De stichting is al anderhalf jaar in verschillende steden actief aan het flyeren om het thema drugsvoorlichting aan jongeren hoog op de agenda te krijgen.

Dwarslaesie door lachgas 

Vooruitlopend op landelijke wetgeving heeft Aalsmeer net als veel andere gemeenten lokaal een lachgasverbod ingesteld, om de overlast van gebruikers in bepaalde wijken tegen te gaan. Of dit voldoende is om ook daadwerkelijk het gebruik van lachgas onder jongeren te verminderen, is de vraag. 

Stichting Geen Drugs-Wel Leven is bezorgd over de populariteit die het middel nog steeds heeft, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Te veel jongeren komen door onwetendheid met allerlei lichamelijke klachten te zitten. Zo zijn in de afgelopen jaren tientallen jongeren met een dwarslaesie in een revalidatiecentrum beland.

Inzetten op preventie

Volgens woordvoerster Gerbrig Deinum van de stichting is het hard nodig dat er in Nederland meer aan preventie wordt gedaan. 

“We moeten in Nederland af van de cultuur dat drugs erbij horen. Bestaande voorlichting gaat voornamelijk over ‘hoe je drugs veilig kunt nemen’. Wij zijn van mening dat daar nog een stap voor zit: de keuze om al dan niet drugs te gebruiken. Daarom pleiten wij voor meer voorlichting aan de voorkant.” 

Bewust maken

“Verbieden heeft geen zin”, vindt ook Deinum. “Het is belangrijk om jongeren bewust te maken wat drugs is en dat er meer uitleg komt over wat het precies met je lichaam en hersenen doet. Lachgas breekt bijvoorbeeld vitamine B12 in je lichaam af, waardoor je zenuwstelsel en ruggenmerg worden aantast. De meeste jongeren hebben geen idee van de korte of langere termijneffecten op hun gezondheid.” 

Gezondheidsrisico’s

Geen Drugs-Wel Leven is een seculiere stichting die gesponsord wordt door de Scientology kerk. De stichting zou graag zien dat de politiek gaat inzetten op een landelijke voorlichtingscampagne over drugs. “We hebben gezien dat het aantal rokers drastisch is verminderd na alle aandacht voor de gezondheidsrisico’s van roken. Dat zou met drugs ook moeten kunnen”, aldus Deinum. “Het gaat om de toekomst van onze jongeren.” Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een lezing op www.geendrugswelleven.nl